EPISODES
  • TINIG: TINATAWAG NGAYON UPANG TUMINDIG

    Naranasan mo na bang mawalan ng pag-asa at pananampalataya? Isang tanong na nakakapagbago sa landas na tinatahak natin. This is a special episode and a collaboration with the Faith Formation Virtual Exhibit called “TINIG”: TInawag Ngayon upang tumindIG that features faith stories.

    4m | Sep 26, 2022
PopAia Talks
Loading...