SHOW / EPISODE

Dante i Blejk: predstava greha kroz umetnost i kulturu

23m | Nov 3, 2021

Ove godine obeležavamo veliki jubilej, 700 godina od Danteove smrti! Tim povodom, današnji podkast Digitalnog omladinskog centra posvetili smo čuvenom piscu. Analizirajući trinaesto pevanje „Pakla”, zapitali smo se na koji način je Danteovo delo izgradilo predstavu onostranog koja se održala do danas, a tumačeći piščev odnos prema grehu, sagledavamo u kojoj meri je srednjovekovna hrišćanska tradicija utkana u stihove veličanstvene poeme. Na samom kraju, osvrnuli smo se na Blejkovu reinterpretaciju Danteovog dela kroz vizuelnu umetnost.

Audio Player Image
Podkast Digitalnog omladinskog centra
Loading...