SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 10: קהילת לוב - פדהצור בנעטיה

26m | Aug 21, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח" , על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי.

שרה ב"ק משוחחת עם פדהצור בנעטיה, ראש מרכז "אור שלום" לשימור מורשת יהדות לוב

יהדות של ציונות הנובעת מתוך התורה יהדות של "ניה"- אמונה תמה. קהילה ששורשיה מגיעים עד שלמה המלך.

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...