SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 8: קהילת סוריה - פרופ' ירון הראל

29m | Aug 8, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי

שרה ב"ק משוחחת עם פרופ' ירון הראל, הסטוריון , דיקאן הפקולטה למדעי היהדות באונ' בר אילן

יהודי סוריה - מאברהם אבינו ועד היום על ההבדל בין יהודי חלב ליהודי דמשק, למה יהודי חלב לא התלהבות מעליה לארץ ולמה חכמיה לא פחדו מההשכלה?

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

חכימא | קהילות
Loading...