SHOW / EPISODE

חכימא | קהילות - פרק 8: קהילת סוריה - פרופ' ירון הראל

29m | Aug 8, 2021

פודקאסט קהילות מבית חכימא - "סיפורים ורוח מחכמי המזרח", על סיפורים מנהגים וגם היסטוריה של קהילות יהודיות ברחבי העולם. מסע גיאוגרפי היסטורי ותרבותי

שרה ב"ק משוחחת עם פרופ' ירון הראל, הסטוריון , דיקאן הפקולטה למדעי היהדות באונ' בר אילן

יהודי סוריה - מאברהם אבינו ועד היום על ההבדל בין יהודי חלב ליהודי דמשק, למה יהודי חלב לא התלהבות מעליה לארץ ולמה חכמיה לא פחדו מההשכלה?

הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

Audio Player Image
חכימא | קהילות
Loading...