EPISODES
 • חכימא לילדים | סיפורים - פרק 3: על ראש הגנב

  פודקאסט סיפורים לילדים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי ואילה כהן עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  שני סיפורים על גנבים עם מוסר השכל משותף

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  12m | Jan 13, 2022
 • חכימא לילדים | סיפורים - פרק 2: כוחה של מילה

  פודקאסט סיפורים לילדים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי ואילה כהן עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  סיפור ר' כלפון הכהן והתרנגולת

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Jan 13, 2022
 • חכימא לילדים | סיפורים - פרק 1: לעקוף את הבעיה

  פודקאסט סיפורים לילדים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי ואילה כהן עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  מורי יוסף קאפח עוזר לילד להכין דרשת בר-מצווה באופן יצירתי

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  6m | Jan 13, 2022
 • חכימא | סיפורים - פרק 49: מג'רבה לירושלים

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב כלפון משה הכהן מכניס לשיקולים ההלכתיים את חיבת הארץ והתמיכה בציונות

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  6m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 48: אחרי רבים להתיר

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב מניני עושה פלפול על מנת להתיר עוף לאישה עניה

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  6m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 47: תמונת מראה

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  רב אברהם אזולאי מדמה את התורה למראָה, ומלמד שלכל אחד יש דרך ייחודית בהבנת התורה

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  4m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 46: תורת האינסוף

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  החיד"א מבקש שלא לנקד את סםר התורה כדי לא לשים סימן קראיה אלא להשאיר אינסוף פרשנויות

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  4m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 45: מה לשמחה בבית הקברות

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  על המנהג המוזר ללוות בשירים וריקודים את ספרי התורה לבית הקברות

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 44: הרוח שבבשר וביין

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב גלנטי לומד מהאר"י הקדוש לא לבטל את החומר אלא למצוא בו את הרוח

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  8m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 43: דרור יקרא

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב עוזיאל חופר בעצמו שוחות במלחמת השחרור

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 42: יחד כל הדרך

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב שירזלי ממתרים דורש שותפות לא רק בשמחות

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 41: כיצד אפשר להיגאל?

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  רבי יהודה ליאון אשכנזי ( מניטו) עוזר לנער שעבר את השואה - לחזור לחיק היהדות

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  6m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 40: לספר ביציאת מצרים

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  קייס לאווי מבקש להפסיק עם קריאת ההגדה כדי לספר את הסיפור בעצמו

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 39: התחפושת שהשתלטה

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  איך תחפושת יכולה לשנות אותנו בפנים

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  7m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 38: משלוח מנות של אהבה

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב אלקבץ העני כותב כל הלילה את משלוח המנות לאשתו

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  4m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 37: משהו רציני על חוש הומור

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  חוש הומור ורבנים- הילכו שניהם יחדיו?

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 36: בכי פותח שערי לימוד

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  חכם נאווי לא מצליח ללמוד עד ש... דמעות זולגות על פניו

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Oct 1, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 35: נר בחושך

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב סלאמן אליהו מדליק נר במקום לברוח מהחושך

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  7m | Sep 15, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 34: גשם ארץ ישראלי

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב שרצה להירטב מהגשם

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Sep 15, 2021
 • חכימא | סיפורים - פרק 33: לחם וגאולה

  פודקאסט סיפורים מבית חכימא - סיפורים ורוח מחכמי המזרח. חכם חזי כהן ושרה ב"ק עם סיפורים מאז, שרלוונטיים לחיים שלנו עכשיו. אין כמו סיפור טוב שנכנס לך לחיים..

  הרב מוצפי מבקש בדמעות שלא נשאר רק בטרדות הקטנות של הלחם

  הפודקאסט הופק בתמיכת משרד ירושלים ומורשת

  5m | Sep 15, 2021
חכימא | סיפורים
Loading...