SHOW / EPISODE

אף אתה אמור לו כהלכות הפסח | הרב גדי מכטה | והגדת לבנך תשפ"ג

15m | Mar 28, 2023

כמה חייבים לשתות בארבע הכוסות? האם חייבים לשתות דווקא יין? במָה צריך להתחשב כשמשתמשים ביין שביעית? מהו חיוב אכילת המצה ופרטיו, ומי מחוייב בו? מתי זמן האפיקומן ומהם פרטי חיוב אכילתו? מותר בכלל לצחצח שיניים אחרי אכילת האפיקומן? מהי בדיוק ההסבה? מתי חייבים להסב? - ומספר עצות מועילות להסבה ובאפיקומן.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...