SHOW / EPISODE

הגדה של פסח | שיעור ג - המוטיב הראשון : מה נשתנה | הרב אליהו ליפשיץ

14m | Apr 5, 2022

הסקרנות היא הבסיס לתהליך של למידה, ולכן ההדרכה המתודולוגית כיצד ליצור סקרנות היא הפתיחה להגדה של פסח.

והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...