SHOW / EPISODE

הגדה של פסח | שיעור ט - הסדר במקדש | הרב אליהו ליפשיץ

10m | Apr 12, 2022

בהגדה של פסח שני רבדים, אחד גלוי והשני נסתר. הגלוי - סיפור העבר, סיפור יציאת מצרים. הנסתר - צפיה לעתיד, צפיה לליל הסדר במקדש הבנוי על מכונו.

Audio Player Image
והגדת לבנך - פסח עם ישיבת ברכת משה
Loading...