אורי וישעי - ימים נוראים עם ישיבת ברכת משה | RedCircle
show-image

אורי וישעי - ימים נוראים עם ישיבת ברכת משה

סדרת שיעורים קצרים על תפילות ראש השנה מאת רבני ישיבת ברכת משה במעלה אדומים

Episodes

האם שמיטת כספים מוחקת חובות של עשירים? | אורי וישעי תשפ"ב | הרב אלישע אבינר
Show Details37min 35s
האם יש מצוות הקהל בימינו? | אורי וישעי תשפ"ב | הרב צבי הבר
Show Details38min 51s
חסד, משפט וצדקה בארץ - כי באלה חפצתי - דרוש לימי התשובה | אורי וישעי תשפ"ב | רה"י הרב יצחק שילת
Show Details37min 13s
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם - דרוש לימי התשובה | אורי וישעי תשפ"ב | רה"י הרב חיים סבתו
Show Details28min 9s
תשובתו הראשונה של דוד | אורי וישעי תשפ"ב | הרב פרופ' מרדכי סבתו
Show Details55min 42s
לאן נעלמה האהבה? | זכור ברית | הרב צבי הבר
Show Details17min 34s
משמעות הנסיון בעקידה | זכור ברית | הרב אברהם וולפסון
Show Details18min 15s
הקריאות בראש השנה כדרגות בעבודת ה' | זכור ברית | הרב רן כלילי
Show Details7min 17s
שכר העקידה ומשמעותו לראש השנה | זכור ברית | הרב יואב פלדמן
Show Details11min 12s
שפת אמת על עקידת יצחק | זכור ברית | הרב אפרים ולץ
Show Details9min 25s
הרב אריה כץ - קדושת היום
Show Details12min 42s
הרב אליאב פלהיימר - קריאת התורה: פקידת שרה
Show Details13min
הרב יואב פלדמן - הפטרת תפילת חנה
Show Details12min 16s
הרב אברהם וולפסון - למנצח לבני קרח
Show Details13min 31s
הרב ערן קרמן - היום הרת עולם
Show Details10min 46s
הרב רן כלילי - ותקעתם בחצוצרות
Show Details13min 27s
הרב צבי שמשוני - הקדושה
Show Details13min 18s
הרב צבי הבר - ברכת מלכויות
Show Details9min 20s
הרב עמיחי סכר - ברכת שופרות
Show Details7min 46s
הרב אפי ולץ - ברכת זכרונות
Show Details13min 36s
הרב אלישע אבינר - לדוד ה' אורי וישעי
Show Details17min
הרב גדי מכטה - אוחילה לאל
Show Details13min 3s
הרב יונתן רוזין - ויאתיו כל לעבדך
Show Details14min 12s
הרב אליהו ליפשיץ - ונתנה תוקף
Show Details12min 50s
הרב ישי אנגלמן - לאל עורך דין
Show Details13min 33s
רה"י הרב חיים סבתו - עוקד והנעקד והמזבח
Show Details16min 27s