show-image

Onbemuurd

Welkom bij Onbemuurd! Hier op Spotify kunt u makkelijk preken van de gehele Gereformeerde Gezindte beluisteren en downloaden. Wilt u de hele dienst beluisteren? Ga dan naar het Youtube kanaal van Onbemuurd: https://www.youtube.com/channel/UCw7tsTVJBVe1jsppL9zUGRQ

Episodes

ds. W.A. Zondag | Het water des Heiligen Doops | HC 27 | Onbemuurd
Show Details47min 12s
ds. J. Lohuis (PKN) | Pasen | Matthéüs 28:2 | Onbemuurd
Show Details51min 30s
ds. R. Bakker (OGG) | Goede Vrijdag | Johannes 19 | Onbemuurd
Show Details43min 24s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Hij spreekt, nadat Hij gestorven is | Goede Vrijdag | Johannes 19:35-37 | Onbemuurd
Show Details54min 26s
ds. W.J. Teunissen (HHK) Want ziet, die dag komt, brandende als een oven | Maleachi 4:1-2 | Onbemuurd
Show Details58min 8s
ds. A. van der Zwan (CGK) | Simon Petrus door de satan gezift | Lukas 22:54-62 | Onbemuurd
Show Details44min 25s
ds. M.M. van Campen (PKN) Hallelujah! Lof zij het Lam | Openbaring 5:6a | Preek 2 | Onbemuurd
Show Details42min 56s
ds. A.A. Brugge (GG) | De HEERE en Zijn volk | Psalm 149:4-5 | Onbemuurd
Show Details46min 39s
ds. D. Zoet (HHK) | Jezus op tweetal | Matthéüs 27:17 | Onbemuurd
Show Details44min 37s
ds. M. van der Sluys (CGK) | De bekering tot God | Handelingen 14:1-19 | Onbemuurd
Show Details46min 13s
ds. D.J. Budding (PKN) | De Zegen | Genesis 32:26c & 29e | Onbemuurd
Show Details42min 13s
ds. C.L. Onderdelinden (OGG) Met eer en heerlijk gekroond | Lukas 21:5-27 | HC 19 | Onbemuurd
Show Details1hr
ds. C.M. Buijs (HHK) | Een liefdevolle vraag | Spreuken 23:26a | Onbemuurd
Show Details46min 50s
ds. G.J. Baan (GG) | Licht in de duisternis | Jesaja 9:1 | Onbemuurd
Show Details46min 49s
ds. M.M. van Campen (PKN) | De troon in de Hemel | Openbaring 4 | Preek 1 | Onbemuurd
Show Details45min 19s
ds. K. Visser (CGK) Gods Woord is de Bijbel | Psalm 119:129-133 | Onbemuurd
Show Details52min 48s
ds. R. Kattenberg (GG) | Jezus liefde | Johannes 11:3-6 | Onbemuurd
Show Details49min 15s
ds. G.R. Procee (CGK) | Een oproep tot bekering | Hosea 10:12 | Onbemuurd
Show Details50min 39s
Wijlen ds. C. Stelwagen | De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap | Spreuken 1:7 | Onbemuurd
Show Details54min 43s
ds. M. A. Kempeneers (CGK) | Het gebed der bruid | Hooglied 4:16
Show Details41min 1s
ds. W.A. Zondag (GG) | Vermaand & verzekerd | Lukas 22:1-23 | H.C. 28 | Onbemuurd
Show Details41min 14s
ds. D.C. Flapper (OGG) | Het oordeel Gods | Romeinen 8:1-8 | Onbemuurd
Show Details1hr 6min
ds. W. Roos (HHK) | Twee koninkrijken | Johannes 18:11 | Onbemuurd
Show Details49min 5s
ds. C.L Onderdelinden (OGG) | De Heere Jezus door Petrus verloochent | Lijdenstijd | Lukas 22:34, 61-62 | Onbemuurd
Show Details52min 19s
ds. A. Belder (PKN) | Uit het boek Ezra | Ezra 9:8 | Onbemuurd
Show Details53min 17s
ds. A. van Heteren (CGK) | De Heere roept zondaren | Markus 2:14-17 | Onbemuurd
Show Details50min 34s
ds. G.W.S. Mulder (GG) | Salomo's offer bij de inwijding des tempels | 2 Kronieken 5:6 | Onbemuurd
Show Details53min 9s
ds. C.M. Buijs (HHK) | Jona's opdracht en Jona's vlucht | Jona 1:1-6 | Onbemuurd
Show Details57min 4s
Wijlen ds. F. Bakker (CGK) | Het paasfeest is het feest des voortgangs | Johannes 20:17 | Onbemuurd
Show Details59min 43s
ds. J. Lohuis (PKN) | Biddag | Openbaring 6:16 | Onbemuurd
Show Details53min 41s
ds. C.L. Onderdelinden (OGG) | De belofte van advent in de hof van Eden | Genesis 3:9, 15 | Onbemuurd
Show Details48min 15s
Wijlen ds. F. Bakker (CGK) | Pleitend op de naam des Heeren | Jozua 7:9b | Onbemuurd
Show Details49min 30s
ds. A.T. Vergunst (GG) | Zeven lessen uit het mierenleven | Spreuken 30:24-25 | Onbemuurd
Show Details49min 50s
ds. A. van der Zwan (CGK) | Jozua 2:1-21 | Rachab en de kracht van het geloof | Onbemuurd
Show Details46min 39s
ds. W. Pieters (HHK) | Het verbond Gods | Exodus 24 | Onbemuurd
Show Details40min 49s
ds. M. van Kooten (PKN) | De nagel en de vaste plaats | Jesaja 22:23-24 | Onbemuurd
Show Details44min 30s
ds. R. Bakker (OGG) | Biddag | Jesaja 53 | Onbemuurd
Show Details45min 4s
prof. dr. A. Baars (CGK) | De dageraad van de verlossing | Psalm 130:3-4 | H.C. Zondag 5 | Onbemuurd
Show Details45min 24s
prof. dr. A. Baars (CGK) | De ontmoeting van de dood met het Leven | Lukas 7: 11-16 | Onbemuurd
Show Details49min 35s
ds. G.J. van Asperen (HHK) | De blijde boodschap van Christus | Lukas 2:10 | Onbemuurd
Show Details41min 26s
ds. C. Harinck (GG) | Een ernstig zelfonderzoek | Matthéüs 26:22 | Onbemuurd
Show Details52min 15s
ds. J.G. Schenau (CGK) | Wandelen met God | Genesis 5:24 | Onbemuurd
Show Details29min 14s
ds. A.C. Uitslag (CGK) | Hemel of hel de plaats van onze eeuwige bestemming | Matthéüs 25:31-46 | Onbemuurd
Show Details53min 46s
Wijlen ds. M. Pronk (HHK) | De bewaring des Heeren | Psalm 121:3-8 | Onbemuurd
Show Details1hr
ds. C.A. van der Sluijs (PKN) | Uit het boek Daniël | Daniël 2:45 | Onbemuurd
Show Details46min 28s
ds. W. Visscher (GG) | Gods genade in een buitengewoon donkere tijd | Genesis 6:8 | Onbemuurd
Show Details1hr 2min
prof. dr. A. Baars (CGK) | Avondmaal als verbondsmaaltijd | Hebreeën 9:11–28 | Onbemuurd
Show Details47min 58s
ds. J. Westerink (CGK) | Simson in Gaza | Richteren 16:1-3 | Onbemuurd
Show Details1hr 3min
ds. K. van Olst (HHK) | Brief van Jakobus | Jakobus 2-3 | Onbemuurd
Show Details58min 50s
ds. C. Harinck (GG) | De ladder naar de hemel | Romeinen 10:6-7 | Onbemuurd
Show Details54min 7s
ds. A. van der Zwan (CGK) | De roeping van Gideon | Richteren 6:1-24 | Onbemuurd
Show Details52min 17s
ds. D.J. Budding (PKN) | Een twijfelmoedige vraag | Psalm 4:7-9 | Onbemuurd
Show Details55min 17s
ds. M. van Sligtenhorst (HHK) | Het verboden gebed | Daniël 6 | Onbemuurd
Show Details43min 25s
ds. K. Visser (CGK) | Christus ziet Petrus aan | Lukas 22:61a | Onbemuurd
Show Details44min 50s
ds. C.G. Vreugdenhil (GG) | We zijn en blijven arme zondaren | Zondag 51a | Onbemuurd
Show Details41min 27s
ds. J.C. de Groot (PKN) | De bruisende stad Efeze | Efeze 2:4-6 | Onbemuurd
Show Details51min 33s
ds. A.A. Egas (CGK) | Een heerlijke gebedsverhoring | 2 Koningen 6:15-17 | Onbemuurd
Show Details1hr 1min
ds. G.J. Baan (GG) | Het bad van de wedergeboorte | Jesaja 40 | Onbemuurd
Show Details1hr 7min
ds. C.M. Buijs (HHK) | De ware en volkomen rust | Hebreeën 4:9 | Onbemuurd
Show Details57min 22s
ds. A. Simons (PKN) | Het juk dragen | Klaagliederen 3:27-29 | Onbemuurd
Show Details49min 2s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Een ding ontbreekt u | Markus 10:21 | Onbemuurd
Show Details47min 56s
ds. J.S. van der Net (GG) | De wandeling van Henoch met God in de Heere Jezus Christus | Genesis 5:21-24 | Onbemuurd
Show Details41min 27s
prof. dr. A. de Reuver (PKN) | Wees niet bevreesd, want Ik ben met u | Jesasja 41:10 | Onbemuurd
Show Details41min 1s
ds. J. Joppe (HHK) | Het leven van Anna | Lukas 2:36-38 | Onbemuurd
Show Details57min 22s
ds. J. Lohuis (PKN) | God weet alles | Spreuken 28:13 | Onbemuurd
Show Details56min 28s
ds. J.M.J. Kieviet (CGK) | Och, Heere, scheur de hemel | Jesaja 64:1-4 | Onbemuurd
Show Details50min 2s
ds. J. IJsselstein (GG) | Die Jezus heeft gezien, die heeft de Vader gezien | Johannes 14:8-9 | Onbemuurd
Show Details50min 39s
ds. J. den Boer (HHK) | Een sterke stad | Jesaja 26:1-6 | Onbemuurd
Show Details50min 4s
ds. M. Joosse (GG) | Het verlangen naar verzoening in Christus | 2 Samuël 6:15 | Onbemuurd
Show Details55min 3s
ds. A. van der Zwan (CGK) | Hoe wordt je bekeerd? | D.L. III/IV: 4-6 | Onbemuurd
Show Details52min 43s
ds. M.M. van Campen (PKN) | Kom tot uw Heiland | Johannes 6:37 | Onbemuurd
Show Details52min 2s
ds. C. Westerink (CGK) | Zekerheid van de hoop op God | Psalm 42 & 43 | Onbemuurd
Show Details50min 44s
Wijlen ds. M. Pronk (HHK) | Gods genade op nieuwjaar | Titus 2:11-14 | Onbemuurd
Show Details59min 59s
ds. G.J. van Asperen (HHK) | Christus aan de deur van het gesloten hart | Openbaring 3:20 | Onbemuurd
Show Details50min 42s
ds. L. Wüllschleger (PKN) | Wentel uw weg op de Heere | Psalm 37:1-6; Romeinen 8:31-39 | Onbemuurd
Show Details32min 47s
ds. W.A. Zondag (GG) | Het geheim van de Palmboom | Psalm 92:13a | Onbemuurd
Show Details54min 39s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Wie kent de sterkte van Gods toorn? | Psalm 90:11-13 | Onbemuurd
Show Details50min 2s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Wie peilt de diepte van Gods liefde? | Johannes 3:16 | Onbemuurd
Show Details54min 51s