show-image

Onbemuurd

Welkom bij Onbemuurd! Hier op Spotify kunt u makkelijk preken van de gehele Gereformeerde Gezindte beluisteren en downloaden. Wilt u de hele dienst beluisteren? Ga dan naar het Youtube kanaal van Onbemuurd: https://www.youtube.com/channel/UCw7tsTVJBVe1jsppL9zUGRQ

Episodes

ds. C.A. van der Sluijs (PKN) | Uit het boek Daniël | Daniël 2:45 | Onbemuurd
Show Details46min 28s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Avondmaal als verbondsmaaltijd | Hebreeën 9:11–28 | Onbemuurd
Show Details47min 58s
ds. J. Westerink (CGK) | Simson in Gaza | Richteren 16:1-3 | Onbemuurd
Show Details1hr 3min
ds. K. van Olst (HHK) | Brief van Jakobus | Jakobus 2-3 | Onbemuurd
Show Details58min 50s
ds. C. Harinck (GG) | De ladder naar de hemel | Romeinen 10:6-7 | Onbemuurd
Show Details54min 7s
ds. A. van der Zwan (CGK) | De roeping van Gideon | Richteren 6:1-24 | Onbemuurd
Show Details52min 17s
ds. D.J. Budding (PKN) | Een twijfelmoedige vraag | Psalm 4:7-9 | Onbemuurd
Show Details55min 17s
ds. M. van Sligtenhorst (HHK) | Het verboden gebed | Daniël 6 | Onbemuurd
Show Details43min 25s
ds. K. Visser (CGK) | Christus ziet Petrus aan | Lukas 22:61a | Onbemuurd
Show Details44min 50s
ds. C.G. Vreugdenhil (GG) | We zijn en blijven arme zondaren | Zondag 51a | Onbemuurd
Show Details41min 27s
ds. J.C. de Groot (PKN) | De bruisende stad Efeze | Efeze 2:4-6 | Onbemuurd
Show Details51min 33s
ds. A.A. Egas (CGK) | Een heerlijke gebedsverhoring | 2 Koningen 6:15-17 | Onbemuurd
Show Details1hr 1min
ds. G.J. Baan (GG) | Het bad van de wedergeboorte | Jesaja 40 | Onbemuurd
Show Details1hr 7min
ds. C.M. Buijs (HHK) | De ware en volkomen rust | Hebreeën 4:9 | Onbemuurd
Show Details57min 22s
ds. A. Simons (PKN) | Het juk dragen | Klaagliederen 3:27-29 | Onbemuurd
Show Details49min 2s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Een ding ontbreekt u | Markus 10:21 | Onbemuurd
Show Details47min 56s
ds. J.S. van der Net (GG) | De wandeling van Henoch met God in de Heere Jezus Christus | Genesis 5:21-24 | Onbemuurd
Show Details41min 27s
prof. dr. A. de Reuver (PKN) | Wees niet bevreesd, want Ik ben met u | Jesasja 41:10 | Onbemuurd
Show Details41min 1s
ds. J. Joppe (HHK) | Het leven van Anna | Lukas 2:36-38 | Onbemuurd
Show Details57min 22s
ds. J. Lohuis (PKN) | God weet alles | Spreuken 28:13 | Onbemuurd
Show Details56min 28s
ds. J.M.J. Kieviet (CGK) | Och, Heere, scheur de hemel | Jesaja 64:1-4 | Onbemuurd
Show Details50min 2s
ds. J. IJsselstein (GG) | Die Jezus heeft gezien, die heeft de Vader gezien | Johannes 14:8-9 | Onbemuurd
Show Details50min 39s
ds. J. den Boer (HHK) | Een sterke stad | Jesaja 26:1-6 | Onbemuurd
Show Details50min 4s
ds. M. Joosse (GG) | Het verlangen naar verzoening in Christus | 2 Samuël 6:15 | Onbemuurd
Show Details55min 3s
ds. A. van der Zwan (CGK) | Hoe wordt je bekeerd? | D.L. III/IV: 4-6 | Onbemuurd
Show Details52min 43s
ds. M.M. van Campen (PKN) | Kom tot uw Heiland | Johannes 6:37 | Onbemuurd
Show Details52min 2s
ds. C. Westerink (CGK) | Zekerheid van de hoop op God | Psalm 42 & 43 | Onbemuurd
Show Details50min 44s
Wijlen ds. M. Pronk (HHK) | Gods genade op nieuwjaar | Titus 2:11-14 | Onbemuurd
Show Details59min 59s
ds. G.J. van Asperen (HHK) | Christus aan de deur van het gesloten hart | Openbaring 3:20 | Onbemuurd
Show Details50min 42s
ds. L. Wüllschleger (PKN) | Wentel uw weg op de Heere | Psalm 37:1-6; Romeinen 8:31-39 | Onbemuurd
Show Details32min 47s
ds. W.A. Zondag (GG) | Het geheim van de Palmboom | Psalm 92:13a | Onbemuurd
Show Details54min 39s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Wie kent de sterkte van Gods toorn? | Psalm 90:11-13 | Onbemuurd
Show Details50min 2s
prof. dr. A. Baars (CGK) | Wie peilt de diepte van Gods liefde? | Johannes 3:16 | Onbemuurd
Show Details54min 51s