EPISODES
 • 4 - דרישת האותיות במילה 'צדקה' | פרק ב

  נשלים את ביאור הסיפור מהשיעור הקודם - כיצד העלמת עין מהצדקה נחשבת כמו עבודה זרה? בהמשך השיעור נדרוש כל אות במילה 'צדקה'. מה הסמיכות בין האותיות צ' ק' ו- ד' ה' יכולה ללמד אותנו? מה משמעות צורת האותיות האלו?

  38m | Mar 13, 2023
 • 3 - כוח הצדקה והתקשרות למשפיע החיים | פרק ב

  בשיעור נראה את כוחה של הצדקה - הזכייה במעלה עליונה ונצחית. נשווה את הצדקה שלנו לצדקה שעושה ה' משפיע החיים בעולמו ומתוך כך נבאר את היתרון בצדקה בכל עת. לסיום, נדון בשני סיפורים מהש"ס על כפיית הצדקה וחומרת העלמת העין מצדקה.

  39m | Feb 27, 2023
 • 2 - רדיפת צדקה – השכר והתוצאות | פרק א

  הרב מסביר בשיעור את 3 הדעות מהו השכר של רודף הצדקה: נתינת אפשרויות נוספות לעשיית צדקה, המצאת אנשים מהוגנין לעשות איתם צדקה והולדת בנים בעלי עושר, חכמה ואגדה. בהמשך הרב נוגע בבעייתיות של נתינת צדקה לרמאים שאינם זקוקים לה. לסיום הרב רומז על משמעות 3 הדעות על פי הסוד.

  40m | Feb 6, 2023
 • 1 - מהי 'רדיפת צדקה'? | פרק א

  בשיעור זה אנחנו מתחילים את נתיב הצדקה למהר"ל.

  האם צדקה שנעשית רק מתוך רחמים היא צדקה? מה ההבדל בין אדם שנותן צדקה למי שמבקש לבין אדם שרודף אחר העניים לתת להם צדקה?

  5m | Jan 30, 2023
נתיב הצדקה למהר"ל - הרב יונתן רוזין
Loading...