show-image

ناهمگون: بازی رومیزی

اینجا میخوایم درباره بازیهای رومیزی حرف بزنیم، برای کسایی که مثل من علاقمندن و بازم مثل من، خیلی حرفه‌ای نیستن!