SHOW / EPISODE

הלכות נחלות - א

Episode 64
14m | May 24, 2023

סדר הירושה - סדר העברת הירושה (א-ג7), קדימות הירושה בין בני דודים (ד-ה), קרבת משפחה לירושה (ו-ז), ירושת בני זוג (ח-יב), ירושת הבן מאימו (יג1-יג2).

Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...