SHOW / EPISODE

הלכות נחלות - ב

Episode 65
12m | May 24, 2023

ירושת הבכור - ירושה כפולה של בכור (א), קביעת הבכור בזמן הלידה (ב-ו), ירושת הבכור לצאצאים (ז), אין דין בכור בירושת אם (ח), הגדרת בכור: הנולד ראשון לאביו (ט-יג), עדות על בכורה (יד-יז).

Audio Player Image
הרמב"ם היומי 13 - ספר משפטים | הרב חיים סבתו
Loading...