show-image

Mirai Dojo Aikido Aikikai - Interviuri mari sensei

Serie de interviuri cu mari Sensei de Aikido