show-image

Melhik

መልህቅ ፖድካስት ክርስቲያን ወጣቶች በሁለንተናዊ ማለትም በመንፈሳዊ፣ በስሜታዊ፣ በአካላዊ እና በማህበረሳዊ ህይወት እንዲያድጉ የሚያግዝ እና በወጣቶች ዘንድ አንገብጋቢ የሆኑ ጉዳዮችን በመዳሰስ መፅሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መሰረት እንዲኖረን የሚረዳን ፕሮግራም ነዉ። አብረን እንደግ!

Episodes

Episode 1-15 መልህቅ Recap
Show Details13min 57s
Episode 15 - የመዋቢያ እቃዎችና የውበት አጠባበቅ
Show Details27min 24s
Episode 14 - ትክክለኛው የውበት ትርጉም ምንድነው?
Show Details32min 4s
Episode 13 - በፍቅር ግንኙነት ውስጥ መጠናናት
Show Details34min 11s
Episode 12 - የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ
Show Details35min 33s
Episode - 11 የላጤነት ዉበት (The Beauty of Singleness)
Show Details34min 26s
Episode 10 - የፍቅር ጓደኛ ምርጫ
Show Details30min 16s
Episode 9 - የህይወት አጋር ማግኘት
Show Details27min 18s
Episode 8 - የተቃራኒ ፆታ ፍቅር
Show Details25min 38s
Episode 7 - የአቻ ግፊት በፍቅር ግንኙነት /peer pressure/
Show Details24min 54s
Episode 6 - በDating የእግዚአብሔር ፈቃድ እና የሚደረጉ ጥንቃቄዎች
Show Details41min 42s
Episode 5 - የፍቅር ጓደኝነት (Dating) ምንድነዉ?
Show Details17min 35s
Episode 4 - ፍቅር ምንድነው?
Show Details28min 41s
Episode 3 - የጾታ ትርጓሜና ዓላማዉ
Show Details17min 21s
Episode 2 - በተፈጥሮ እድገት ሂደት የሚመጡ ለውጦች እና የምንሰጠው ምላሽ
Show Details18min 49s
Episode 1 - መልህቅ እና አላማዉ
Show Details17min 13s
Intro
Show Details1min 5s