• האזינו - ניתוח הרמב"ן לשירה

  "האזינו השמיים ואדברה" - מהו תוכן שירת האזינו? למה השירה נכתבה? איזה חלק בשירה התקיים? בשיעור נעמוד על ניתוח הרמב"ן לשירה ועל המסר המחזק שהוא מנסה להעביר.

  20m | Sep 22, 2023
 • ראש השנה - ׳׳תפילה לעני כי יעטוף׳׳

  בראש השנה קוראים בקריאת התורה על הולדת יצחק, ובהפטרה קוראים על תפילת חנה. המדרש מסביר שהסיבה שהאמהות היו עקרות הוא כי ה' מתאווה לתפילתן של צדיקים. מהי כוונת חכמים? מה ה' רוצה מהאבות והאמהות? בשיעור נעמוד על טיב תפילתן של האמהות ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך על תפילתנו.

  20m | Sep 15, 2023
 • ניצבים-וילך - ׳׳לא בשמיים היא׳׳

  "לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה" - על פי אחד הפירושים הפסוקים מדברים על התורה והמצוות. בשיעור נעמוד על הקלות שבקיום התורה והמצוות ועל הטוב העצום שמגיע בעקבות קיומם.

  22m | Sep 8, 2023
 • כי תבוא - הברית בין ישראל לה׳

  בפרשתנו ה' כורת ברית חדשה עם עם ישראל "היום". מה קרה באותו יום? ה' כרת ברית עם ישראל בהר סיני, למה צריך ברית נוספת? מהם החובות של ישראל כלפי ה'? מהם ה"החובות" של ה' כלפי ישראל? בשיעור נעמוד על הברית והקשר המיוחד של ה' עם עם ישראל.

  23m | Sep 1, 2023
 • כי תצא - ׳׳והיה מחניך קדוש׳׳

  "והיה מחניך קדוש" - התורה מצווה אותנו לשמור על קדושה מיוחדת במחנה הצבאי. בנוסף התורה אומרת לבעל קרי לצאת מהמחנה הצבאי. בשגרה, בעל קרי מצווה לצאת רק ממחנה שכינה. למה יש ציווי מיוחד לשמור על קדושה במחנה הצבאי? למה בעל קרי צריך לצאת ממנו? בשיעור נעמוד על קדושתו המיוחדת של המחנה הצבאי ועל השלכותיה.

  20m | Aug 25, 2023
 • ראה - מאחדות ה' לאחדות ישראל

  "בנים אתם לה' א-להיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת" - למה התורה מקדימה לאיסור "לא תתגדדו" שעם ישראל קרויים בנים לה'? בשיעור נעמוד על הקשר המיוחד בין ה' לעם ישראל.

  5m | Aug 11, 2023
 • עקב - אין לך יפה מן הצניעות

  מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? מדוע נשברו הלוחות הראשונים ומה מעלתם של הלוחות השניים? נראה בשיעור כי על אף שהלוחות הראשונים ניתנו בקולות וברקים, דווקא הלוחות השניים שניתנו בצנעה זכו למעלה גדולה. אם עשית ולא פרסמת כאילו לא עשית? התורה מלמדת אותנו דרך אחרת.

  7m | Aug 3, 2023
 • ואתחנן - שמור וזכור בדיבור אחד

  בפרשתנו ובפרשת יתרו נאמרות עשר הדיברות. ישנם שלושה סוגי הבדלים בין תיאור עשרת הדיברות בפרשתנו ובין פרשת יתרו. חכמים עמדו על הבדל משמעותי ביותר - שמור וזכור. מהי הסיבה להבדלים בין הפרשות? למה בפרשת יתרו כתוב זכור ואצלנו כתוב שמור? בשיעור נעמוד על הסיבה להבדלים בין הפרשות ובפרט בין שמור לזכור.

  8m | Jul 27, 2023
 • דברים - נאום התוכחה והאזהרה

  ספר דברים מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא נאום התוכחה והאזהרה. בחלק הראשון של הנאום משה מזכיר לישראל את אהבת ה' אותם וחסדיו שגמל עמהם בזמן המדבר. בחלק השני של הנאום הוא מזהיר אותם לגבי ארבעה דברים לפני הכניסה לארץ. מהם ארבעת הדברים? למה משה מזהיר עליהם דווקא לפני הכניסה לארץ? בשיעור נעמוד על ארבע האזהרות של משה ונראה איך כל אחד מהם התקיים בסופו של דבר.

  19m | Jul 21, 2023
 • מטות-מסעי - מעלת ארץ ישראל

  בפרשות האחרונות התורה מדברת על ארץ ישראל, ופרשתנו מופיעה פרשת רוצח. מה הקשר בין פרשת רוצח לבין ארץ ישראל? בדורות הראשונים היו שני ענקי עולם שעסקו באופן נרחב במעלת ארץ ישראל - ריה"ל ורמב"ן. שניהם לא רק דיברו על הארץ אלא עלו אליה בפועל. מה מיוחד כל כך בארץ? בשיעור נעמוד על הקשר בין פרשת רוצח לארץ, ובנוסף, נלמד על מעלת הארץ על פי ריה"ל ועל פי הרמב"ן.

  24m | Jul 14, 2023
 • פנחס - בחירת יהושע

  בכל דור בתקופת החלפת ההנהגה נוצר משבר. בתקופת המדבר המשבר היה גדול ביותר, משה המנהיג הדגול מסתלק. בנוסף ה' ממנה למנהיג אדם שלא ציפו לו ולא העריכו. חז"ל מספרים שהעם אמר על מינוי יהושע "אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה". אם כך, מדוע ה' בחר דווקא ביהושע? מהם הנקודות המיוחדות שלו? בשיעור נעמוד על הנקודות המיוחדות של יהושע ונראה מה אפשר ללמוד ממנו.

  21m | Jul 7, 2023
 • בלק - מהי הברכה ומהי הקללה

  בלעם מתאר את עם ישראל בתיאור מדויק שלא מופיע בשום מקום אחר בתנ"ך. איך יכול להיות שדווקא הוא מתאר כך את ישראל? בלעם רצה לקלל את ישראל וה' הפך את קללתו לברכה. מהיכן הכוח של בלעם לקלל? מה הכוונה שה' הפך את הקללה לברכה? בשיעור נעמוד על מהות הקללה והברכה ונלמד מה אפשר לקחת מכך לחיינו.

  21m | Jun 30, 2023
 • חוקת - חוקים ומשפטים

  רגילים להסביר את ההבדל בין חוק למשפט בכך שלחוק אין טעם. הרמב"ם יוצא נגד הסבר זה. למה מי הפרה מטהרים את הטמאים ומטמאים את הטהורים? למה הזאה שלוקחים עליה כסף בטלה? בשיעור נעמוד על הסבר הרמב"ם לחוק והסיבה שהמים מטמאים את הטהורים. בנוסף נלמד מהי הסיבה שאסור לקחת כסף על הזאה ומה אנו יכולים ללמוד מכך לחיינו.

  16m | Jun 23, 2023
 • קרח - מחלוקת שלא לשם שמיים

  כאשר חז"ל הביאו דוגמה למחלוקת שאינה לשם שמיים - הם בחרו במחלוקת קורח ועדתו. למה זאת, מכל הבעיות, הנקודה שהדגישו חז"ל במחלוקת זו? חז"ל ראו את ההתנסחות של קורח, דתן ואבירם, וממנה למדו את מה שעמד מאחורי האידאולוגיות, שהיו סיפור כיסוי בלבד לחיפוש אחר כבוד ושררה. כאשר אנחנו רואים מחלוקות בחיינו ובעולם, עלינו לחשוב היטב האם מדובר במחלוקת שהאמת היא החשובה בה, או שמא הכבוד והכוח.

  24m | Jun 16, 2023
 • שלח - תזכורות להימנעות מן החטא

  בפרשת ציצית נאמר "ולא תתורו". בעקבות כך הדרשנים רגילים לחבר בין פרשת המרגלים לפרשת ציצית. האם יש קשר יותר עמוק ביניהם? מה היסוד של מצוות ציצית? בשיעור נעמוד על יסוד מצוות ציצית, הקשר בינה ובין חטא המרגלים ואיך אפשר לקיים את טעמה גם היום.

  22m | Jun 9, 2023
 • בהעלותך - משמעותם של המסעות

  התורה מספרת על מסעות עם ישראל במדבר. מטרת המסעות היא לחנך את עם ישראל. מה עם ישראל היה צריך ללמוד מהמסעות? מה ניתן ללמוד על עם ישראל מהמסעות? "על פי ה' ביד משה" - על פי מי העם נסע, משה או הענן? בשיעור נלמד על התהליך החינוכי שהעם עובר, על הנקודה המיוחדת של העם ועל חשיבות ההשתדלות של האדם.

  23m | Jun 2, 2023
 • במדבר - מדוע פודים את הבכורות?

  בשיעור נעסוק בנושא פדיון בכורות. מדוע רק עכשיו הוזכר פדיון הלווים, ולא בהקמת המשכן, מה ההבדלים בין הפדיון בפרשת במדבר ופרשת בא (קדש לי), ומדוע הקב"ה מצווה להחליף את הבכורות בלווים?

  21m | May 19, 2023
 • בהר-בחוקותי - ההסתר והגילוי בגלות

  פרשת הקללות כתובה בפירוט רב. למה התורה מפרטת כל כך בכתיבת הקללות? מה המסר האמוני שהתורה שולחת לנו בכך? בשיעור נלמד על הסיבות השונות לכתיבה המפורטת ולמסרים החזקים שמהדהדים לנו מכך עד היום.

  26m | May 12, 2023
 • אמור - ייחודו של חג השבועות

  לכל חג יש מצווה מיוחדת שרק בו היא מופיעה. מה המצווה הייחודית של שבועות? מה עניינו של קרבן שתי הלחם? מה הקשר בינו ובין קרבן העומר? בשיעור נלמד על הקשר החיצוני והפנימי שבין שני הקרבנות ובין פסח לשבועות.

  19m | May 5, 2023
 • אחרי מות-קדושים - בין קדושה למוסר

  בפרשתנו מופיע הציווי "קדושים תהיו". הרמב"ם כתב שמשמעות הציווי היא קיום המצוות. הרמב"ן כתב שמשמעות הציווי היא לפרוש מתענוגות העולם. בשיעור bציע הסבר חדש ומקיף יותר לציווי.

  21m | Apr 28, 2023
Audio Player Image
לקראת שבת תשפ"ג - הרב חיים סבתו
Loading...