SHOW / EPISODE

Търпение | Лично Послание, Епизод 36

Episode 36
5m | May 23, 2022

Продължаваме подкаста с темата за търпението от рубриката „Лично Послание“.

Темата, която изследваме този път, е Изобилието - в нова светлина, нови цветове, нови аспекти. Изобилието като начин на живот, Изобилието от Здраве, Изобилието във финансите, Изобилието от приятели, изначалното Изобилие от любов. Кое ни прави щастливи в живота?

Audio Player Image
Лична мандала
Loading...