show-image

KWENTO KATANUNGAN

Ang "Kwento Katanungan" ay nagmula sa iba't-ibang katanungan na nauwi sa kwentuhan. Lahat tayo ay may iba't-ibang karanasan sa buhay na ating pinagdadaanan ngunit kaya tayo may pinagdadaanan dahil meron tayong pupuntahan. Halina at ating tuklasin ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Maykapal.