הרב ישי אנגלמן - עשר דקות של עיון | נושאים כלליים | RedCircle

הרב ישי אנגלמן - עשר דקות של עיון | נושאים כלליים

עיונים קצרים בנושאים שונים בהלכה במסגרת קבועה של 10 דקות.

show-image

Episodes