• 001 - الو صدا میاد؟

    قسمت اول ، این قسمت اولیه دنبال موضوع پادکست میگردیم و با دوست خوبم مهدی فرشیدفر گپی میزنیم از اتود و سیاه مشق

    1h 14m | Jan 11, 2021
Audio Player Image
Hypercreative | پادکست فارسی
Loading...