show-image

הרב יצחק שילת - תולדות ספרות ההלכה

בסדרה זו נלמד מושגים חיוניים על תולדות הספרות ההלכתית שמאחרי התלמוד. לצורך ההבנה השלמה של התוכן חשוב לדעת מי הוא בעל המאמר, מתי הוא חי, באיזה מקום ומה הרקע ההיסטורי שלו. כמו כן ננסה להבין כיצד התחברה הספרות של חז"ל ומה היה לאחר חתימת התלמוד.

Episodes

-23- החלק האחרון של תקופת הראשונים באשכנז
Show Details23min 10s
-22- מאה השנים האחרונות של תקופת הראשונים בספרד
Show Details25min 58s
-21- הדורות האחרונים של חכמי פרובנס
Show Details23min 27s
-20- חכמי פרובנס במאות ה-13 וה-14
Show Details27min 23s
-19- המשך חכמי ספרד וחכמי ארצות הים התיכון
Show Details23min 50s
-18- תלמידי הרשב"א והרא"ה
Show Details28min 35s
-17- ראשוני ספרד בזמן בעלי התוספות
Show Details27min 12s
-16- בעלי התוספות האחרונים
Show Details28min 40s
-15- סוף תקופת בעלי התוספות בצרפת
Show Details27min 37s
-14- הדור השני, השלישי והרביעי של בעלי התוספות
Show Details24min 52s
-13- תלמידי ר"ת ור"י הזקן
Show Details26min 6s
-12- בעלי התוספות הראשונים
Show Details29min 16s
-11- ראשית תקופת הראשונים - הרמב"ם
Show Details35min 32s
-10- ראשית תקופת הראשונים | ראשוני פרובנס
Show Details29min 58s
-9- ראשית תקופת הראשונים- ראשוני צרפת
Show Details28min 54s
-8- ראשוני אשכנז (חלק ב)
Show Details27min 16s
-7- ראשוני אשכנז (חלק א)
Show Details21min 8s
-6- ראשית תקופת הראשונים - ראשוני ספרד
Show Details24min 2s
-5- המעבר מתקופת הגאונים לראשונים
Show Details19min 37s
-4- שלהי תקופת הגאונים
Show Details30min
-3- המחצית השנייה של תקופת הגאונים
Show Details31min 58s
-2- ראשית תקופת הגאונים וחכמיה
Show Details31min 25s
-1- תקופת הסבוראים והגאונים
Show Details30min 7s