show-image

הרב יצחק שילת - תולדות ספרות ההלכה

בסדרה זו נלמד מושגים חיוניים על תולדות הספרות ההלכתית שמאחרי התלמוד. לצורך ההבנה השלמה של התוכן חשוב לדעת מי הוא בעל המאמר, מתי הוא חי, באיזה מקום ומה הרקע ההיסטורי שלו. כמו כן ננסה להבין כיצד התחברה הספרות של חז"ל ומה היה לאחר חתימת התלמוד.

Episodes

-12- בעלי התוספות הראשונים
Show Details29min 22s
-11- ראשית תקופת הראשונים - הרמב"ם
Show Details35min 39s
-10- ראשית תקופת הראשונים | ראשוני פרובנס
Show Details30min 4s
-9- ראשית תקופת הראשונים- ראשוני צרפת
Show Details28min 54s
-8- ראשוני אשכנז (חלק ב)
Show Details27min 16s
-7- ראשוני אשכנז (חלק א)
Show Details21min 8s
-6- ראשית תקופת הראשונים - ראשוני ספרד
Show Details24min 2s
-5- המעבר מתקופת הגאונים לראשונים
Show Details19min 37s
-4- שלהי תקופת הגאונים
Show Details30min
-3- המחצית השנייה של תקופת הגאונים
Show Details31min 58s
-2- ראשית תקופת הגאונים וחכמיה
Show Details31min 25s
-1- תקופת הסבוראים והגאונים
Show Details30min 7s