show-image

הרב חיים סבתו - רמב''ם הלכות מגילה וחנוכה

שיעורי הרב חיים סבתו בהלכות חנוכה ומגילה, כפי שנמסרו ללומדי הרמב''ם היומי' ולקראת ימי הפורים והחנוכה הבעל''ט.

Episodes

רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ד
Show Details15min 26s
רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה - פרק ג
Show Details15min 28s
רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב
Show Details20min 6s
רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק א
Show Details23min 47s