EPISODES
 • הקדמה לספר איוב פרק 16 - הרב אהרן לוי

  על מה התווכחו החברים עם איוב אחרי שסתר את דבריהם? כיצד השיב אליהו לאיוב והאם קיבל את דבריו? מדוע מנסה הקב"ה את הצדיקים בלבד ומה תכלית הניסיון?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  1h 1m | Mar 20, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 13 - הרב אהרן לוי

  מדוע נדרשים שלושה חברים כדי להשיב על שאלתו של איוב? מה שיטתו של כל אחד מהם, והאם הסכימו זה לזה?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  20m | Feb 21, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 14 - הרב אהרן לוי

  על אלו הנחות יסוד נשענת שאלת "צדיק ורע לו רשע וטוב לו"? כיצד ניסו חבריו של איוב להשיב לו על שאלתו והאם סתר את דבריהם?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  44m | Feb 21, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 12 - הרב אהרן לוי

  מדוע שאלת צדיק ורע לו רשע וטוב לו קשה כל כך? מה העסיק את משה רבינו לפני שהבורא התגלה אליו, ומדוע? האם חבריו של איוב השיבו לו תשובות מספקות, ומדוע רק כשהבורא התגלה אליו זכה איוב לתשובה ברורה?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  45m | Feb 20, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 11 - הרב אהרן לוי

  הקדמה לספר איוב – האם ניתן להבין את הסבל? האם יש לו משמעות? מדוע בכלל יש סבל בעולם, ומה הסיבה שהבורא מנסה את בני האדם. סדרת שיעורים עם הרב אהרן לוי.

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  45m | Feb 19, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 9 - הרב אהרן לוי

  מה הקשר בין ספר איוב וסוד הגלגול, ןמה נלמד ממנו? מה השיה הקב"ה למשה כששאלו אותו על סבל הצדיקים? מהי שיטת הרמב"ן בסוגיית צדיק ורע לו, ומדוע התשובה שהשיבו לאיוב חבריו לא היתה טובה?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  47m | Feb 16, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 8 - הרב אהרן לוי

  איזו תשובה קיבל אסף במזמור עג בתהילים על שאלת צדיק ורע לו, וכיצד זה קשור לגלגולי נשמות? מדוע הקב"ה משלם שכר לרשעים בעולם הזה? כמה שיטות יש בהכחשת ההשגחה הפרטית? מהו כרת ומי נענש בו, והאם הוא עונש טבעי או רוחני? ומדוע אי אפשר להאמין באמת בהשגחת השכר והעונש בלי ללמוד את ספר איוב?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  41m | Feb 15, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 7 - הרב אהרן לוי

  הקדמה לספר איוב – האם ניתן להבין את הסבל? האם יש לו משמעות? מדוע בכלל יש סבל בעולם, ומה הסיבה שהבורא מנסה את בני האדם. סדרת שיעורים עם הרב אהרן לוי.

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  47m | Feb 14, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 6 - הרב אהרן לוי

  מהו נס נסתר ומהו נס גלוי? האם יש הבדל ביניהם? מדוע הקב"ה לא עושה לנו ניסים גלויים, ומה הסיבה שאנו מתפעלים מהלא שגרתי יותר מהשגרתי?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  30m | Jan 3, 2017
 • הקדמה לספר איוב פרק 4 - הרב אהרן לוי

  הקדמה לספר איוב – האם ניתן להבין את הסבל? האם יש לו משמעות? מדוע בכלל יש סבל בעולם, ומה הסיבה שהבורא מנסה את בני האדם. סדרת שיעורים עם הרב אהרן לוי.

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  36m | Dec 15, 2016
 • הקדמה לספר איוב פרק 3 - הרב אהרן לוי

  הקדמה לספר איוב – האם ניתן להבין את הסבל? האם יש לו משמעות? מדוע בכלל יש סבל בעולם, ומה הסיבה שהבורא מנסה את בני האדם. סדרת שיעורים עם הרב אהרן לוי.

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  46m | Dec 14, 2016
 • הקדמה לספר איוב פרק 2 - הרב אהרן לוי

  מהי אמת, ומדוע חשוב להגדיר אותה לפני שעוסקים במשמעות הסבל? האם ישנה מציאות רוחנית בה אנו מתקיימים לאחר המוות? מדוע היא לא מוזכרת בתורה, ומה הקשר בינה ובין שאלת צדיק ורע לו?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  41m | Dec 6, 2016
 • הקדמה לספר איוב פרק 1 - הרב אהרן לוי

  מי כתב את ספר איוב? מה תכליתו? מדוע חשוב כל כך לעסוק בסוגיית השכר והעונש, והאם אמונה קשורה בידיעה או לא?

  • להצטרפות כמנוי חינם לערוץ היוטיוב של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • להצטרפות למועדון החברים של הרב אהרן לוי ביוטיוב לחץ כאן
  • להרצאות ואירועים קרובים לחץ כאן
  • להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ של הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • לרכישת ספרי הרב אהרן לוי לחץ כאן
  • הרב אהרן לוי בפייסבוק
  • הרב אהרן לוי באינסטגרם
  • להזמנת הרצאות, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות במייל לכתובת aharonlevy1@gmail.com
  44m | Dec 5, 2016
הקדמה לספר איוב- הרב אהרן לוי
Loading...