SHOW / EPISODE

På vakt for ditt liv

24m | Dec 30, 2021

De vet hvor arbeidsdagen starter og slutter, men ikke hvilke oppdrag som venter. Medarbeidere i ambulansetjenesten er på vakt for ditt liv 24/7. I år har ambulansene i Østfold kjørt med et jubileumsmerke, det er nemlig 25 år siden ambulansetjenesten ble samlet under ett slik vi kjenner den i dag.

Men hvordan har utviklingen vært siden 1996, både når det gjelder biler, oppdrag og kompetanse? Hør hva avdelingssjef Merete Storli Tveit og Fleming Widell i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold har å fortelle.

Flere ressurser

Ambulanse - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Utdanning i ambulansefaget: Ambulansefag | Utdanning.no

Audio Player Image
Folk og Fag
Loading...