SHOW / EPISODE

Våg å se - barnemishandling må oppdages

33m | Mar 31, 2022

1 av 10 barn i Norge blir utsatt for omsorgssvikt eller barnemishandling. Mellom 70 og 100 barn utredes årlig av barnelege for mistanke om mishandling. Sykehuset Østfolds overlege Ellen Annexstad som også jobber ved Statens barnehus i Moss, er blant dem som jobber med å oppdage tilfeller av barnemishandling.

Barnemishandling er et tema som berører, engasjerer og vekker ekstremt sterke følelser. 

I 2020 ble det meldt 56 800 saker til barnevernet (tall fra SSB). I nesten 46 000 av sakene ble det startet undersøkelser, og rundt 17 000 førte til ulike tiltak for barnet. Barnemishandling og alvorlig omsorgssvikt omfatter fysisk og psykisk mishandling, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I denne episoden møter vi barnelege Ellen Annexstad, overlege ved barne- og ungdomsklinikken her i Sykehuset Østfold, og lege ved Statens barnehus i Moss. Hun jobber med å oppdage tilfeller av barnemishandling. 

Flere ressurser

Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Foreldresupport - Mental Helse

NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Audio Player Image
Folk og Fag
Loading...