SHOW / EPISODE

Brukermedvirkning og Sarpsborg MS-forening

30m | Oct 15, 2021

Representanter fra frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for sykehuset. Samarbeidsarenaene er mange og varierte, fra likepersonstjenester til deltakelse i råd og utvalg. MS-foreningen er en av disse brukerorganisasjonene.

I episoden blir vi bedre kjent med to representanter fra Sarpsborg MS-forening, Christina Grythe og Aleksander Vollebekk Olsen. Vi snakker om hva MS er, om brukermedvirkning og hvorfor det er viktig, og det å leve med kronisk sykdom. 

Ressurser

Sarpsborg MS-Forenings hjemmeside

Helsepedagogikk-kurset - Kompetansebroen

Stiftelsen DAM

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Kontakt Sarpsborg MS-forening på Sarpsborg@forening.ms.no

Audio Player Image
Folk og Fag
Loading...