SHOW / EPISODE

Smittejegerne

34m | Mar 12, 2022

12. mars er det to år siden landet stengte ned. Overlege Astri Lervik Larsen og hygienesykepleier Ole Fredrik Hansen er to av medarbeiderne i avdeling smittevern som er på vakt og jakt for å forebygge smitte i sykehuset. 

Hvordan har det vært under pandemien, og hvordan jobber medarbeiderne i avdeling for smittevern? På hvilken måte øver og forbereder de seg på eventuelle scenarioer? Det kan du høre Astri Lervik Larsen og Ole Fredrik Hansen fortelle ​mer om i denne episoden.

Flere ressurser

Smittevernavdelingen i Sykehuset Østfold: Smittevern - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Norsk kuvøse frakter koronapasienter: Norsk kuvøse frakter koronapasienter - Norsk Luftambulanse

Audio Player Image
Folk og Fag
Loading...