EPISODES
 • การเห็นสาระของชีวิต

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน การเห็นสาระของชีวิต


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Jan 13, 2023
 • จะชั่วหรือดี เพราะใจพาไป

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน จะชั่วหรือดี เพราะใจพาไป


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Jan 6, 2023
 • ศรัทธาจึงปฏิบัติ

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน ศรัทธาจึงปฏิบัติ


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Dec 30, 2022
 • รักอะไรจึงจะดี

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน รักอะไรจึงจะดี


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Dec 23, 2022
 • ไม่ต้องใช้เงินก็ทำบุญได้

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน ไม่ต้องใช้เงินก็ทำบุญได้


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Dec 16, 2022
 • เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนม

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน เข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนม


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Dec 9, 2022
 • เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Dec 2, 2022
 • การทำหน้าที่ของตน

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน การทำหน้าที่ของตน


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Nov 25, 2022
 • สิ่งที่ไม่มีใครต่อรองได้

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน สิ่งที่ไม่มีใครต่อรองได้


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Nov 18, 2022
 • สิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอ

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน สิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอ


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Nov 11, 2022
 • เกราะป้องกันความชั่ว

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน เกราะป้องกันความชั่ว


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Nov 4, 2022
 • ฟังคำสอนแล้วฝึกจิตเป็น

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน ฟังคำสอนแล้วฝึกจิตเป็น


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Oct 28, 2022
 • จะอยู่สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตัวเอง

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน จะอยู่สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตัวเอง


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Oct 21, 2022
 • จิตที่ไม่สงบนำทุกข์มาให้

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน จิตที่ไม่สงบนำทุกข์มาให้


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Oct 14, 2022
 • จิตนิ่งจึงจะแหลมคม

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน จิตนิ่งจึงจะแหลมคม


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Oct 7, 2022
 • มีปัญญาจึงเห็น

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน มีปัญญาจึงเห็น


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Sep 30, 2022
 • ทำผิดแล้วทำใหม่ให้ดีได้

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน ทำผิดแล้วทำใหม่ให้ดีได้


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Sep 23, 2022
 • เพื่อนแท้

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน เพื่อนแท้


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Sep 16, 2022
 • สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นเพราะความขยัน

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นเพราะความขยัน


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Sep 9, 2022
 • มาตรฐานของคนดี

  ดอกไม้แห่งชีวิต

  ตอน มาตรฐานของคนดี


  เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง

  1m | Sep 2, 2022
ดอกไม้แห่งชีวิต
Loading...