ดอกไม้แห่งชีวิต | RedCircle
show-image

ดอกไม้แห่งชีวิต

ธรรมะสำหรับชีวิตประจำวัน

  • เขียนและบรรยายโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง
  • เผยแผ่โดย ไทยไตรปิฎก


ติดตามได้ธรรมอื่นๆได้ที่ https://thaitripidok.com

Episodes

เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด
Show Details1min 48s
การทำหน้าที่ของตน
Show Details1min 29s
สิ่งที่ไม่มีใครต่อรองได้
Show Details1min 43s
สิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอ
Show Details1min 50s
เกราะป้องกันความชั่ว
Show Details1min 55s
ฟังคำสอนแล้วฝึกจิตเป็น
Show Details1min 51s
จะอยู่สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับตัวเอง
Show Details1min 55s
จิตที่ไม่สงบนำทุกข์มาให้
Show Details1min 44s
จิตนิ่งจึงจะแหลมคม
Show Details1min 44s
มีปัญญาจึงเห็น
Show Details1min 54s
ทำผิดแล้วทำใหม่ให้ดีได้
Show Details1min 39s
เพื่อนแท้
Show Details1min 44s
สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นเพราะความขยัน
Show Details1min 35s
มาตรฐานของคนดี
Show Details1min 40s
ตายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
Show Details1min 37s
เหตุให้เกิดมาดี
Show Details1min 33s
ความโศกเกิดมาจากสิ่งที่รัก
Show Details1min 38s
สุขอันมีใจเป็นที่พึ่ง
Show Details1min 50s
ความประเสริฐของคน
Show Details1min 38s
คนดีทำชั่วได้ยาก
Show Details1min 43s
สิ่งที่นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
Show Details1min 33s
บาปที่ให้ผลดุจไฟร้อน
Show Details1min 21s
หลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์
Show Details1min 35s
ธรรมะที่อยู่คู่กับโลก
Show Details1min 30s
ทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยไปได้
Show Details1min 35s
พ่อ แม่ ลูก
Show Details1min 39s
หลักธรรมระหว่าง สามี-ภรรยา
Show Details1min 30s
ธรรมะที่ทำให้คนงาม
Show Details1min 51s
ศรัทธา 4
Show Details1min 41s
การปฏิบัติต่อทิศทั้งหก
Show Details1min 57s