SHOW / EPISODE

Fact on Track sa Podcast | Sergeant Stubby

Episode 126
14m | Sep 13, 2022

#FOTEpisode126 #SergeantStubby 

Isang aso ang sumama sa hukbo ng mga Amerikanong nakikipaglaban noong World War I. Dahil sa kanyang naitulong para sa hukbo, siya ang kauna-unahang asong binigyan ng ranggo sa kasaysayan ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos.

Ating kilalanin sa episode na ito ang bayaning aso ng World War I - si Sgt. Stubby.

Audio Player Image
Fact on Track sa Podcast
Loading...