SHOW / EPISODE

Fact on Track sa Podcast | Passport

Episode 120
13m | Jul 9, 2022

#FOTEpisode120 #FOTPassport

Ano ang silbi ng ating mga pasaporte sa tuwing tayo ay maglalakbay papuntang abroad? At ano-ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat kulay ng mga pasaporte sa buong mundo?

Audio Player Image
Fact on Track sa Podcast
Loading...