SHOW / EPISODE

Fact on Track sa Podcast | Bodabil

Episode 121
17m | Jul 26, 2022

#FOTEpisode121 #FOTBodabil

Ano ang bodabil? Ano ang kasaysayan nito? At gaano nga ba ito ka-popular? Iyan ang ating pag-uusapan sa episode na ito.

Audio Player Image
Fact on Track sa Podcast
Loading...