SHOW / EPISODE

Fact on Track sa Podcast | Empress Myeongseong

Episode 118
22m | Mar 20, 2022

#FOTEpisode118 #EmpressMyeongseong

Ang buhay ng isa sa pinakamakapangyarihang reyna ng Joseon dynasty sa Korea - si Empress Myeongseong o si Queen Min. Paano sinapit ng reyna ang isang brutal na pagwawakas ng kanyang buhay?

Audio Player Image
Fact on Track sa Podcast
Loading...