SHOW / EPISODE

Fact on Track sa Podcast | Fish Tayo!

Episode 117
19m | Mar 11, 2022

#FOTEpisode117 #FOTFishTayo

Ating kilalanin ang mga isdang kadalasan nating nakikita sa palengke at nakakain sa hapag-kainan.

Audio Player Image
Fact on Track sa Podcast
Loading...