show-image

תובנות משנות חיים מפגישות אישיות וסדנאות חיות של אייל אברהם לוי

.אני פוגש המון אנשים כל הזמן בפגישות, בסדנאות ובהרצאות

כמות התובנות שאנחנו לומדים ומבינים שם הן מטורפות

,וחשבתי לעצמי למה לי לשמור את כל הטוב הזה, לכמות מוגבלת של אנשים

אז עלה לי הרעיון לשתף לציבור את התובנות המשנות חיים האלה 

.שגם אתם תקחו את זה לחיים שלכם ותתחילו לעשות שינויים


.אני ממליץ לכם להתעדכן כי יעלו לפה תובנות שלא כדאי לכם לפספס