Từ A đến Á- Giả định và Định giá | RedCircle

Từ A đến Á- Giả định và Định giá

Podcast "Từ A đến Á" là một nhánh của Nhóm Tâm lý học Ứng dụng. Podcast xoay quanh việc đặt ra Giả định (Assumption) và Định giá (Assessment) giả định ấy. Bằng sự kết hợp giữa yếu tố kể chuyện và nghiên cứu, đội ngũ làm podcast hy vọng sẽ không chỉ cung cấp cho người nghe kiến thức, mà còn khơi gợi sự từ bi, đồng cảm với những câu chuyện rất đỗi riêng tư, đời thường.

show-image

Episodes