Cesta lásky | RedCircle
show-image

Cesta lásky

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je právom považovaná za vrcholný literárny prejav americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej. Jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký duchovný zážitok. Je vydávaná v mnohých krajinách vo veľkých nákladoch a patrí medzi najrozšírenejšie diela o živote Ježiša z Nazareta. • • • Číta Helena Geregová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Desire of Ages. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2020. → www.nadej.sk

Episodes

Tiráž
Show Details50s
87/87 • Nanebovstúpenie
Show Details18min 32s
86/87 • Posledné stretnutie
Show Details37min 12s
85/87 • Znova pri jazere
Show Details21min 50s
84/87 • Stretnutie s učeníkmi
Show Details18min 13s
83/87 • Na ceste do Emauz
Show Details13min 41s
82/87 • Správa o vzkriesení
Show Details16min 10s
81/87 • Zmŕtvýchvstanie
Show Details19min 34s
80/87 • V hrobe
Show Details31min 35s
79/87 • Význam Ježišovej obete
Show Details23min 20s
78/87 • Ukrižovanie
Show Details50min 2s
77/87 • Rozsudok
Show Details55min 3s
76/87 • Judáš
Show Details22min 11s
75/87 • Súd
Show Details45min 58s
74/87 • V Getsemanskej záhrade
Show Details33min 13s
73/87 • Nebojte sa
Show Details56min 43s
72/87 • Posledná večera
Show Details26min
71/87 • Príklad pokory
Show Details25min 30s
70/87 • Ježišovo pravidlo
Show Details14min 37s
69/87 • Proroctvo o budúcnosti
Show Details30min 25s
68/87 • Na vonkajšom nádvorí
Show Details18min 25s
67/87 • Naposledy v chráme
Show Details34min 5s
66/87 • Nástrahy
Show Details24min 28s
65/87 • Opäť v chráme
Show Details37min 50s
64/87 • Podobenstvo o figovníku
Show Details20min 39s
63/87 • Vstup do Jeruzalema
Show Details27min 40s
62/87 • Hostina v Šimonovom dome
Show Details33min 33s
61/87 • Zachej
Show Details12min 47s
60/87 • Zásady Ježišovho kráľovstva
Show Details14min 18s
59/87 • Odozva na Lazárovo vzkriesenie
Show Details15min 49s
58/87 • Lazárovo vzkriesenie
Show Details35min 38s
57/87 • Bohatý muž
Show Details13min 37s
56/87 • Ježiš a deti
Show Details14min 24s
55/87 • Ježišovo kráľovstvo
Show Details13min 52s
54/87 • Milosrdný Samaritán
Show Details19min 8s
53/87 • Posledná cesta do Jeruzalema
Show Details29min 57s
52/87 • Pastier
Show Details21min 4s
51/87 • Svetlo sveta a slepota farizejov
Show Details39min 59s
50/87 • Nástrahy nepriateľov
Show Details24min 59s
49/87 • Sviatok stánkov
Show Details22min 11s
48/87 • Rozhovory s učeníkmi
Show Details33min 40s
47/87 • Pod vrchom premenenia
Show Details14min 56s
46/87 • Premenenie
Show Details13min 25s
45/87 • V tieni kríža
Show Details27min 18s
44/87 • Pravé znamenie
Show Details17min 57s
43/87 • Kanaánska žena
Show Details14min 39s
42/87 • Ježiš a tradícia
Show Details12min 1s
41/87 • Kríza v Galilei
Show Details36min 48s
40/87 • Noc na jazere
Show Details17min 11s
39/87 • Nasýtenie veľkého zástupu
Show Details21min 11s
38/87 • Návrat učeníkov
Show Details14min 19s
37/87 • Vyslanie učeníkov
Show Details28min 23s
36/87 • Dotyk dôvery
Show Details12min 26s
35/87 • Búrka
Show Details24min 18s
34/87 • Pozvanie
Show Details13min 16s
33/87 • Ježišovi bratia
Show Details20min 3s
32/87 • Veliteľ stotiny
Show Details15min 50s
31/87 • Reč na vrchu
Show Details49min 23s
30/87 • Dvanásť apoštolov
Show Details21min 42s
29/87 • Sobota
Show Details25min 13s
28/87 • Lévi Matúš
Show Details26min 41s
27/87 • Zázračné uzdravenia
Show Details29min 18s
26/87 • V Kafarnaume
Show Details27min 27s
25/87 • Povolanie ďalších učeníkov
Show Details16min 51s
24/87 • Odmietnutie v Nazarete
Show Details21min 25s
23/87 • Pôsobenie v Galilei
Show Details13min 43s
22/87 • Uväznenie a smrť Jána Krstiteľa
Show Details35min 3s
21/87 • Prvýkrát pred veľradou
Show Details39min
20/87 • Opäť v Káne
Show Details10min 51s
19/87 • Zastavenie v Samárii
Show Details33min 54s
18/87 • Ján Krstiteľ a Ježiš
Show Details12min 5s
17/87 • Nikodém
Show Details26min 40s
16/87 • V chráme
Show Details32min 23s
15/87 • Na svadbe v Káne
Show Details28min 27s
14/87 • Prví učeníci
Show Details32min 29s
13/87 • Ďalšie skúšky a víťazstvo
Show Details17min 7s
12/87 • Zápas na púšti
Show Details31min 6s
11/87 • Krst
Show Details13min 20s
10/87 • Jánovo posolstvo
Show Details33min 42s
9/87 • Roky dozrievania
Show Details21min 2s
8/87 • Dvanásťročný
Show Details21min 27s
7/87 • Ježišovo detstvo
Show Details18min 35s
6/87 • Mudrci z východu
Show Details18min 55s
5/87 • Zasvätenie
Show Details18min 59s
4/87 • Narodenie
Show Details12min 16s
3/87 • Čas sa naplnil
Show Details15min 52s
2/87 • Vyvolený národ
Show Details10min 10s
1/87 • Najväčší dar ľudstvu
Show Details21min 30s
Úvod
Show Details4min 40s