Na úsvite dejín | RedCircle

Na úsvite dejín

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrávajú na úsvite ľudských dejín pred niekoľkými tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nezávislosťou, vernosťou a zradou, pomstou či odpustením • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Patriarchs and Prophets vydaného v roku 1940 vydavateľstvom Pacific Press Publishing Association, Mountain View, CA, USA. Vydalo Štúdio Nádej, sro v roku 2021. → www.nadej.sk

show-image

Episodes