Na úsvite dejín | RedCircle
show-image

Na úsvite dejín

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa odohrávajú na úsvite ľudských dejín pred niekoľkými tisíc rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov medzi dobrom a zlom, láskou a nezávislosťou, vernosťou a zradou, pomstou či odpustením • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu Patriarchs and Prophets vydaného v roku 1940 vydavateľstvom Pacific Press Publishing Association, Mountain View, CA, USA. Vydalo Štúdio Nádej, sro v roku 2021. → www.nadej.sk

Episodes

Tiráž
Show Details49s
73/73 • Dávidova staroba
Show Details31min 17s
72/73 • Absolónova vzbura
Show Details54min 5s
71/73 • Dávidov pád
Show Details32min 42s
70/73 • Dávidova vláda
Show Details37min 22s
69/73 • Dávid kráľom
Show Details17min 29s
68/73 • Dávidova skúška
Show Details21min 5s
67/73 • Tajomstvo Endoru
Show Details19min 41s
66/73 • Saulov koniec
Show Details18min 52s
65/73 • Na úteku
Show Details39min 4s
64/73 • Žiarlivosť
Show Details34min 50s
63/73 • Dávid a Goliáš
Show Details18min 26s
62/73 • Pomazanie Dávida
Show Details12min 36s
61/73 • Zavrhnutie
Show Details31min 31s
60/73 • Saulova vláda
Show Details25min 46s
59/73 • Prvý izraelský kráľ
Show Details40min 23s
58/73 • Prorocké školy
Show Details26min 6s
57/73 • Truhla zmluvy v zajatí
Show Details32min 11s
56/73 • Éli a jeho synovia
Show Details18min 18s
55/73 • Samuel
Show Details16min 51s
54/73 • Samson
Show Details26min 17s
53/73 • Gideón
Show Details43min 27s
52/73 • Radostné sviatky vďačnosti
Show Details16min 9s
51/73 • Duch solidarity a štedrosti
Show Details18min 20s
50/73 • Desiatky a dary
Show Details13min 33s
49/73 • Józuove posledné slová
Show Details11min 59s
48/73 • Konečne doma
Show Details32min 3s
47/73 • Na postupe
Show Details14min 53s
46/73 • Ébal a Gerizim
Show Details11min 20s
45/73 • Pád Jericha
Show Details30min 43s
44/73 • V zasľúbenej krajine
Show Details15min 17s
43/73 • Mojžišova smrť
Show Details29min 6s
42/73 • Mojžišovo posolstvo
Show Details21min 12s
41/73 • Midjánske ženy
Show Details27min 2s
40/73 • Balák a Bileám
Show Details36min 37s
39/73 • Dobytie Bášanu
Show Details14min 11s
38/73 • Cesta okolo Edómu
Show Details32min 51s
37/73 • Mojžišovo zlyhanie
Show Details27min 40s
36/73 • Štyridsať rokov na púšti
Show Details13min 56s
35/73 • Kórachova vzbura
Show Details32min 13s
34/73 • Pred zasľúbenou krajinou
Show Details24min 17s
33/73 • Nespokojnosť ľudu
Show Details37min 34s
32/73 • Stará a nová zmluva
Show Details32min 47s
31/73 • Nádab a Abíhu
Show Details12min 16s
30/73 • Stan stretávania
Show Details41min 8s
29/73 • Veľký spor
Show Details34min 10s
28/73 • Zlaté teľa
Show Details42min 43s
27/73 • Sinaj
Show Details37min 37s
26/73 • Putovanie po púšti
Show Details33min 33s
25/73 • Odchod z Egypta
Show Details24min 14s
24/73 • Prvá Veľká noc
Show Details16min 37s
23/73 • Egyptské rany
Show Details42min 54s
22/73 • Mojžiš
Show Details40min 35s
21/73 • Jozef a jeho bratia
Show Details50min 35s
20/73 • Jozef v Egypte
Show Details26min 15s
19/73 • Návrat domov
Show Details26min 38s
18/73 • Jákobov nočný zápas
Show Details20min 59s
17/73 • Útek
Show Details28min 42s
16/73 • Jákob a Ezav
Show Details16min 50s
15/73 • Izákovo manželstvo
Show Details17min 43s
14/73 • Sodoma
Show Details39min 51s
13/73 • Najťažšia skúška
Show Details27min 55s
12/73 • Abrahámov príklad
Show Details37min 57s
11/73 • Abrahám
Show Details20min 9s
10/73 • Babylonská veža
Show Details17min 3s
9/73 • Stvorenie a veda.
Show Details16min 39s
8/73 • Nový začiatok
Show Details16min
7/73 • Potopa
Show Details37min 12s
6/73 • Sét a Enoch
Show Details27min 37s
5/73 • Kain a Ábel
Show Details19min 23s
4/73 • Zasľúbenie záchrany
Show Details22min 41s
3/73 • Nedôvera a jej dôsledky
Show Details33min 7s
2/73 • Na úsvite dejín
Show Details21min 56s
1/73 • Pôvod zla
Show Details28min 54s
Úvod
Show Details23min 16s
Predslov
Show Details3min 42s