• قصه دختر شهر هیچاهیچ

  قصه این قسمت از چیروک قصه «دختر شهر هیچاهیچ» است.

  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «سرمست» است، از آلبوم «هم‌سان و هم‌سکوت». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  https://beeptunes.com/album/567338823/%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA


  منبع این قسمت از چیروک:

  فرهنگ لریمر، د. ل. لریمر، صص 130 تا 130، قصه «دختر شهر هیچاهیچ»


  چیروک در توییتر: https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام: https://t.me/chirook_podcast

  چیروک در اینستاگرام: https://www.instagram.com/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  11m | Mar 20, 2022
 • قصه آستر رویه رو نگه می‌داره

  قصه این قسمت از چیروک قصه «آستر رویه رو نگه می‌داره» است.

  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «یار با من بمان» است، از آلبوم «چهار فصل». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  https://bit.ly/3ylnnZg


  منابع این قسمت از چیروک:

  • تیپ 936 (کوه جواهر) و 986 (مرد تنبل)، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی، اولریش مارزلف
  • فرهنگ عامیانه مردم ایران، صادق هدایت، صص 285 تا 290، قصه «قصه تنبل قلی آقا و شرح زندگانی او»
  • افسانه‌های گیلان، هادی غلام‌دوست، صص 263 تا 269، قصه «تنبل محمد» و صص 378 380، قصه «تنبل محمد»
  • افسانه‌های ایرانی، منوچهر سلیمی، صص 190 تا 197، قصه‌های «خریدار پند» و «پند یکی صد تومان»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 1 (آ، ا، ب)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 73 تا 76، قصه «آستر رویه را نگاه می‌دارد، نه رویه آستر را»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 3 (ت، ث، ج، چ)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 145 تا 152، قصه «تنبل پازردآلو»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 6 (ر، ز)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 433 تا 435 ، قصه «زن عاقل (1)» و صص 441 تا 446 ، قصه «زن عاقل، شوهر تنبل»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 10 (ق)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 223 تا 227، قصه «قصه تنبل قلی آقا و شرح زندگانی او»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 14 (م)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 435 تا 440، قصه «ممد تنوری»
  • روایت خانم صدیقه مهدی‌یاری حقیقی شیرازی، قصه «علی‌تنبل»


  چیروک در توییتر: https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام: https://t.me/chirook_podcast

  چیروک در اینستاگرام: https://www.instagram.com/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  31m | Jul 2, 2021
 • قصه به دنبال بخت

  قصه این قسمت از چیروک قصه «به دنبال بخت» است.

  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «ضربان» است، از آلبوم «واقعه 2». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  https://bit.ly/3cPu50k

  لینک پادکست هزارتو:

  https://hezartoopodcast.podbean.com

  منابع این قسمت از چیروک:

  • تیپ 461 (در طلب خوشبختی)، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی، اولریش مارزلف
  • فرهنگ لریمر، د. ل. لریمر، صص 205 تا 208، قصه «برادری که بختش خواب رفته بود»
  • افسانه‌های آذربایجان، صمد بهرنگی و بهروز دهقانی، صص 143 تا 146، قصه «به دنبال فلک»
  • بررسی و طبقه‌بندی افسانه‌های مردم گیلان (1)، دکتر علی تسلیمی، صص 59 تا 61، قصه «تقصیر خودم است»
  • افسانه‌های گیلان، هادی غلام‌دوست، صص 452 تا 453 و 539 تا541، قصه‌های «شانس» و «بخت»
  • افسانه‌های ایرانی، دکتر شین تاکه‌هارا و سید احمد وکیلیان، صص 111 تا 113، قصه «وا دنبال بخت»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 2 (پ)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 137 تا 142 و 285 تا 288، قصه‌های «پسر باکله» و «پیدا کردن بخت»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 3 (ت - چ)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 103 تا 110، قصه «تقصیر خودم است»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 4 (ح - خ)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 421 تا 426، قصه «خون احمق»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 8 (ض)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 47 تا 54 ، قصه‌های «شانس» و «شانس و مرد تنبل»
  • فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 10 (ق)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 139 تا 154، قصه‌های «قصه بخت (1)»، «قصه بخت (2)» و «قصه بخت (3)»

  چیروک در توییتر: https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام: https://t.me/chirook_podcast

  چیروک در اینستاگرام: https://www.instagram.com/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  30m | Oct 3, 2020
 • قصه ننه خمیره

  قصه این قسمت از چیروک قصه «ننه خمیره» است.

  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «ضربان خسته تکرار» است، از آلبوم «جوی نقره‌ی مهتاب». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  https://bit.ly/2zBtgsp

  منابع این قسمت از چیروک:

  • قصه‌های مشدی گلین خانم، الول ساتن، صص 220 و 221، قصه «ننه مومی»
  • روایت بدری خانم ملکوتی

  چیروک در توییتر: https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام: https://t.me/chirook_podcast

  چیروک در اینستاگرام: https://www.instagram.com/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  14m | May 15, 2020
 • قصه سعد و سعید

  قصه این قسمت از چیروک قصه «سعد و سعید» است؛ قصه‌ای که به نام‌های «آرام و بهرام»، «سعید و مسعود» و «گل و نسترن» هم نقل شده.


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «مهرورزان» است، از آلبوم «نقطه پرگار». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  https://bit.ly/2UCOwVB


  منابع این قسمت از چیروک:

  - تیپ 567 (مرغ سعادت و دو برادر)، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی، اولریش مارزلف

  - قصه‌های مردم، سید احمد وکیلیان، صص 198 تا 212، قصه‌های «پیرمرد خارکن یا سعد و سعید» و «گل و نسترن و مرغ سعادت»

  - فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 19 (پیوست سوم، ر - ی)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 21 تا 31، قصه «سعد و سعید»

  - افسانه‌های ایرانیان، آرتور امانوئل کریستین‌سن، ترجمه امیرحسین اکبری شالچی، صص 116 تا 127، قصه «سعد و سعید»

  - چیروک (افسانه‌ها و قصه‌های کردی)، هاشم سلیمی، صص 192 تا 201، قصه «سعد و سعید» و «آرام و بهرام»

  - افسانه‌ها و متل‌های کردی، علی‌اشرف درویشیان، صص 244 تا 252، قصه «سعید و مسعود»

  - چهل گیسو، محمدرضا صفدری، منتشر نشده، قصه «دو برادر»

  - صدای خانم «فاطمه یوسفی همدانی»


  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام:

  https://t.me/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  32m | Mar 25, 2020
 • قصه سنگ صبور

  روایت این قسمت از چیروک قصه «عروسک سنگ صبور» است.


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «خزان» است، از آلبوم «شورانگیز». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  http://bit.ly/2S7xBch


  منبع این قسمت چیروک:

  - توپوزقلی میرزا، پروفسور الول ساتن، احمد وکیلیان و ... ، صص 368 تا 374، قصه «عروسک سنگ صبور»  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام:

  https://t.me/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  32m | Jan 31, 2020
 • قصه ملوچ خانه‌کاغذی

  در این قسمت از چیروک قصه‌های «گنجشک»، «گنجشک قباپوش» و «ملوچ خانه‌کاغذی» را می‌شنوید.


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «نُه رَج» است، از آلبوم «کهن کمان». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  https://bit.ly/33HQYwX


  منابع این قسمت از چیروک:

  - فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 9 (ص – ف)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 407 تا 410، قصه «غوزه»

  - افسانه‌های خراسان، جلد 8 (سبزوار)، حمیدرضا خزاعی، صص 357-364، قصه «گنجشک قباپوش»

  - افسانه‌های کهن، فضل‌الله مهتدی صبحی، صص 107-118، قصه‌های «غوزه» و «گنجشک»

  - افسانه‌ها و متل‌های کردی، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 211-213، قصه «ملوچ خانه‌کاغذی»

  - تیپ C235 (گنجشک برای خود لباس سفارش می‌دهد)، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی، اولریش مارزلف  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام:

  https://t.me/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  15m | Oct 19, 2019
 • قصه علی بونه‌گیر

  قصه این قسمت از چیروک قصه «علی بونه‌گیر» است.

  ***هشدار! لطفا این قسمت را، قبل از این که خودتان بشنوید، برای کسی پخش نکنید!***


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «راپسودی برای سنتور و ارکستر» است، از آلبوم «جام تهی». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  http://yon.ir/7i7Ym


  منابع این قسمت از چیروک:

  - فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 9 (ص – ف)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 277 تا 298، قصه‌های «علی بونه‌گیر (1)»، «علی بونه‌گیر (2)»، «علی بونه‌گیر (3)» و «علی بهانه‌گیر»  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  23m | Aug 23, 2019
 • قصه ماه‌پیشونی

  در این قسمت از چیروک قصه «ماه‌پیشونی» را می‌شنوید.

  ***هشدار! لطفا این قسمت را، قبل از این که خودتان بشنوید، برای کسی پخش نکنید!***


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «والس سوئدی، دختر بویراحمدی» است، از آلبوم «بهار در نیاوران». برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  http://yon.ir/MiirN


  منابع این قسمت از چیروک:

  - افسانه‌ها و متل‌های کردی، علی‌اشرف درویشیان، صفحه 200، قصه «ماه پیشانی»

  - فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 6 (ر – ز)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صفحه 373، قصه «زن‌بابا و ماه‌رو»

  - فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 9 (ص – ف)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صص 435 و 445، قصه‌های «فاطمه خانم (1)» و «فاطمه خانم (2)»

  - فرهنگ افسانه‌های مردم ایران، جلد 19 (پیوست سوم، ر – ی)، علی‌اشرف درویشیان و رضا خندان (مهابادی)، صفحه 479، قصه «ماه پیشونی»

  - افسانه‌های ایرانیان، آرتور امانوئل کریستین‌سن، صفحه 75، قصه «ماه‌پیشانی»

  - افسانه‌های گیلان، هادی غلام‌دوست، صفحه 122، قصه «فاطمه تی‌تی»

  - فرهنگ لریمر، د. ل. لریمر، صفحه 184، قصه «فاطیکو»

  - افسانه‌های آذربایجان، صمد بهرنگی و بهروز دهقانی، صفحه 147، قصه «فاطمه خانم»

  - صدای مادربزرگ سورمه

  - روایت مادربزرگ خودم از قصه

  - تیپ 480 (ماه پیشانی)، طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی، اولریش مارزلف


  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام:

  https://t.me/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  27m | Jun 23, 2019
 • قصه مه ریام

  در این قسمت از چیروک، قصه‌ای به اسم «مه ریام» را تعریف می‌کنیم.

  ***هشدار! لطفا این قسمت را، قبل از این که خودتان بشنوید، برای کسی پخش نکنید!***


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «چوپی» است، از آلبوم «در آینه آسمان»، آقایان کیهان کلهر و علی‌اکبر مرادی. برای خرید قانونی این آلبوم می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

  http://yon.ir/myA00


  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast

  چیروک در تلگرام:

  https://t.me/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  17m | Apr 20, 2019
 • قصه عمو نوروز و ننه سرما

  قصه این قسمت چیروک قصه «عمو نوروز و ننه سرما» است.


  برای ساخت این قسمت از چیروک از آلبوم «ساقی‌نامه و صوفی‌نامه 1» یا «سوته‌دلان» استفاده شده.


  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  29m | Mar 19, 2019
 • قصه کک به تنور

  این قسمت چیروک نقل قصه «کک به تنور» است.


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «تندباد» است، ساخته آقای اردشیر کامکار، از آلبوم «بی غبار عادت»:

  www.yon.ir/5I6DE


  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast
  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  10m | Mar 1, 2019
 • قصه کره اسب ابر و باد

  قصه این قسمت چیروک قصه «کره اسب ابر و باد» است. اسم‌های دیگر این قصه «کره دریایی»، «کره اسب سیاه»، «کره عربی»، «کره قُطاس»، «کره اور و بای»، «کیقباد و بحری» و «دُلدُل» است.


  موسیقی این قسمت چیروک قطعه «آفتاب نیمه‌شب» است، ساخته آقای حسین بهروزی‌نیا، از آلبوم «سه نوازی»:

  www.yon.ir/XSTjW


  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  35m | Jan 31, 2019
 • قصه ننه بنداز

  این قسمت از چیروک قصه «ننه بنداز» است؛ قصه‌ای که با نام‌های «آبجی قورباغه» و «خاله گردن‌دراز» مشهورتر است.


  موسیقی این قسمت چیروک «دالان» است، از آلبوم «بدرود با بدرود» آقای علی قمصری:

  www.yon.ir/h8zlB


  چیروک در توییتر:

  https://twitter.com/chirook_podcast  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  14m | Dec 29, 2018
 • قصه پسر پادشاه که نفس نداشت

  این قسمت کوتاه از چیروک نقل قصه «پسر پادشاه که نفس نداشت» است در شب یلدا.


  موسیقی این قسمت از چیروک قطعه «سرور» است، از آلبوم «پای‌کوبی» استاد حسین علیزاده:

  www.yon.ir/k1KOo  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  6m | Dec 21, 2018
 • قصه دختر نارنج، قسمت سوم
  قسمت سوم و آخر قصه دختر نارنج در این قسمت قصه «دختر نارنج» رو تموم می‌کنیم و کمی هم راجع به منابع و روایت‌های داستان توضیح می‌دیم. توی این قسمت از آهنگ «فرح‌انگیز»، از آلبوم «سیر»، کار آقایان مسعود شعاری و کریستف و رضاعی استفاده کرده‌ام. این آلبوم رو می‌تونید از طریق لینک زیر بخرید: www.yon.ir/cYXxl (توضیح: من این قسمت رو بعد از یک سرماخوردگی ناجور ضبط کرده‌ام. بابت خرابی‌های صدام ازتون معذرت می‌خوام.)

  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  22m | Dec 13, 2018
 • قصه دختر نارنج، قسمت دوم
  قسمت دوم پادکست چیروک بخش دوم قصه دختر نارنج برای ساخت این قسمت پادکست هم از آهنگ «شور عشق»، از آلبوم «سیر»، کار آقایان مسعود شعاری و کریستف رضاعی استفاده کرده‌ام. این آلبوم رو می‌تونید از طریق لینک زیر بخرید: www.yon.ir/cYXxl

  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  19m | Nov 23, 2018
 • قصه دختر نارنج، قسمت اول

  این قسمت اول از پادکست چیروک و اولین بخش از قصه دختر نارنج است. چیروک پادکستی است که در آن من، روزبه استیفایی، داستان‌های شفاهی ایران را جمع‌آوری و روایت می‌کنم. اولین داستان چیروک قصه دختر نارنج است و در سه قسمت روایت خواهد شد. دختر نارنج از مشهورترین و شناخته‌شده‌ترین داستان‌های شفاهی ایران است. در روایت قصه دختر نارنج از آهنگ‌های آلبوم «سیر»، کار آقایان مسعود شعاری و کریستف رضاعی استفاده می‌کنم. می‌تونید این آلبوم رو از طریق لینک خریداری کنید: yon.ir/cYXxl  Support this podcast at — https://redcircle.com/chyrwkh/donations

  Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands

  Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy
  21m | Oct 21, 2018
Audio Player Image
چیروک
Loading...