چیروک | RedCircle
show-image

چیروک

چیروک نقل دوباره داستان‌های عامیانه و شفاهی ایرانی است. چیروک در توییتر: https://twitter.com/chirook_podcast

Episodes

قصه دختر شهر هیچاهیچ
Show Details11min 49s
قصه آستر رویه رو نگه می‌داره
Show Details31min 36s
قصه به دنبال بخت
Show Details30min 6s
قصه ننه خمیره
Show Details14min 38s
قصه سعد و سعید
Show Details32min 36s
قصه سنگ صبور
Show Details32min 30s
قصه ملوچ خانه‌کاغذی
Show Details15min 51s
قصه علی بونه‌گیر
Show Details23min 26s
قصه ماه‌پیشونی
Show Details27min 25s
قصه مه ریام
Show Details17min 51s
قصه عمو نوروز و ننه سرما
Show Details29min 1s
قصه کک به تنور
Show Details10min 52s
قصه کره اسب ابر و باد
Show Details35min 3s
قصه ننه بنداز
Show Details14min 13s
قصه پسر پادشاه که نفس نداشت
Show Details6min 40s
قصه دختر نارنج، قسمت سوم
Show Details22min 21s
قصه دختر نارنج، قسمت دوم
Show Details19min 39s
قصه دختر نارنج، قسمت اول
Show Details21min 28s