show-image

Book Review_ Kertas-Kertas yang Merubah Fikir

Perkongsian dari sudut pandang pembaca berkenaan apa itu membaca, semangat membaca dan pengalaman silam penulis-penulis yang dirangkumkan dalam buku ini.