show-image

blabla

Gündelik hayat, modern hayat, iş hayatı ve insana dair bilgilerin konuşulduğu, tüm bunların bilmeye cesaret edildiği bir dünya.

( A world where daily life, modern life, business life and human information are discussed and all these are dared to know.)

Episodes

Episode-3 Zamanı Yönetmek
Show Details14min 25s
Episode-2 Doyum Noktası
Show Details10min 27s
Episode-1 EKSİK PARÇA SENDROMU
Show Details9min 29s