• 102 | Ježíš? Kdo to je? Aneb vážně míněná otázka – 2. část

  Vědí o něm všichni, každý se, alespoň s jeho vyobrazením mnohokrát setkal, ale nikdo, nebo spíš ne všichni ho znají… Poslouchejte 2. část trojdílného seriálu o Ježíši Kristu.

  Příjemný poslech vám přeje Petr Lindner.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: CrimsonTreeGojiProductionLindsjoMusic

  31m - Jul 16, 2024
 • 101 | Ježíš? Kdo to je? Aneb vážně míněná otázka – 1. část

  Věřte tomu, že existují lidé, a mezi nimi dokonce i křesťané, kteří jednoduše nechápou Ježíšovu úlohu v křesťanství. A protože Ježíš je doslova klíčovou postavou křesťanské víry, pokusím se jeho roli snad srozumitelně vysvětlit v tomto a následujících dílech.

  Příjemný poslech vám přeje Petr Lindner.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: CrimsonTree, GojiProduction, LindsjoMusic

  S2E101 - 25m - Jul 9, 2024
 • Toto je půst, který si přeji…

  Čas před Velikonocemi, to je tradiční postní doba. Držíte také půst? A od čeho se postíte? Od masa, alkoholu, internetu nebo sezení u televize?Víte však, jaký je pravý význam půstu v křesťanství?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  24m - Mar 4, 2024
 • Sodoma a Gomora! Lot, jeho žena a dcery, solný sloup nevyjímaje

  „Sodoma Gomora! Kam ten svět spěje!“, říkávala moje babička, když ji něco pohoršilo. Co to je ta Sodoma a Gomora? A jak s nimi souvisí nějaký Lot se svou ženou a dcerami, potažmo pak solný sloup? Možná se budete divit, možná se i… pohoršíte. Poslouchejte sami.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  27m - Feb 16, 2024
 • Slovo nakrátko: Hřích aneb minutí cíle

  Hřích je asi „nejnáboženštější“ slovo. V běžné mluvě ho používáme na všechno možné, ovšem otázka zní: Co znamená hřích v křesťanství? Nemusíte mít obavy, strašit peklem vás nebudeme a možná to bude i docela jednoduché.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m - Jan 28, 2024
 • Šimon. Naslouchající i horká hlava

  Křestní jméno Šimon dělá v dnešní době čest své biblické historii už jen proto, že v posledních desetiletích patří do „Top 20“ nejoblíbenějších jmen, která dnešní rodiče dávají nově narozeným chlapcům. Jaká je ale ona biblická historie? Kdo je Šimon, Simon či Šimeón v Bibli? Poslouchejte…

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  33m - Jan 18, 2024
 • Vždycky Ježíš. A přítomnost navěky

  Nejsem z těch, kteří by se nějak zvlášť zabývali posledními věcmi čili tím, jak to bude v životě po životě. Důležitá je pro mě přítomnost, a co bude, to se uvidí. Ale co mě stále fascinuje, je Boží jedinečnost a nekonečnost. Mám velmi rád 9. kapitolu knihy Židům, kde je skvěle porovnaná jediná a poslední Ježíšova oběť vůči permanentnímu starozákonnímu obětování zvířat ve svatyni svatých. Dlouho jsem přemýšlel, jak její myšlenku předat vám, posluchačům tohoto podcastu, až nedávno… poslouchejte dál.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  19m - Jan 9, 2024
 • Bible bizarní

  Bible obsahuje 66 knih, které jsou pestrou paletou nejrůznějších literárních žánrů. Všechny knihy jsou ale takříkajíc vážné, seriózní. Bible rozhodně není bulvární či jiným způsobem pokleslá. Přesto v ní najdete části, které se nedají označit jinak než bizarní. Některé z nich si stojí za to připomenout v tomto samostatném dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  28m - Dec 25, 2023
 • Obrátit srdce otců k dětem. O Božím rodinném království

  A sám půjde před ním (myšleno před Bohem, před Ježíšem) v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem… Tato věta nepřímo propojuje Starý a Nový zákon. Ale co je tím myšleno? Co znamená „obrátit srdce otců k dětem“?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m - Dec 19, 2023
 • Slovo nakrátko: Sklidíš, co jsi zasel

  „Co člověk zaseje, to také sklidí“ čili lidově „Co sis nadrobil, to si sníš.“ Spravedlnosti, jak se zdá, nikdo neujde. Kdo nad ní ale bdí a kdo ji vykoná? Je to snad Bůh, který všechno vidí? Poslouchejte sami…

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  10m - Nov 29, 2023
 • Milost víry a odpuštění sobě samému

  K víře někdo přijde doslova ani neví jak. Ježíše přijme úplně přirozeně, jakoby se věřícím narodil. Jsou však mezi námi lidé, kteří mají silnou touhu uvěřit, ale nějak jim to nejde. Existují snad nějaké podmínky pro přijetí víry a oni je třeba nesplňují?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m - Nov 21, 2023
 • Moc předivná (O Duchu svatém)

  Pro titulek tohoto dílu jsem si vypůjčil název písně, kterou budou znát hlavně posluchači z evangelických kruhů. Jde o český překlad básně Dietricha Bonhoeffera, začínající slovy Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn… Onou mocí předivnou myslí autor působení Ducha svatého, a právě o něm bude tento díl podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m - Nov 14, 2023
 • Slovo nakrátko: Boží vůle v lidských rukou

  Křesťanství nás učí, že máme dodržovat Boží vůli. Věříme-li v Boha, pak je to jaksi samo sebou. Ale kdo tu Boží vůli vykonává? Je-li to Boží vůle, tak asi Bůh, ne? Nebo je to jinak? Vše se dozvíte v toto krátkometrážním dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m - Nov 2, 2023
 • Anna, Hana nebo Chana?

  S některými biblickými jmény je trochu potíž. Překladatelé z hebrejštiny či řečtiny se totiž nemusí vždy shodnout na jejich české podobě. Například taková Chana se v některých překladech jmenuje Anna, jindy zase Hana. Ale jde hlavně o její příběh. Vše v tomto dílu podcastu. A navrch ještě o prorokyni Anně.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m - Oct 25, 2023
 • Nevšednost vděčnosti

  Vděčnost je velké téma. Jak se moderně říká, rezonuje ve světě, Ježíše více či méně ignorujícím, tak – a možná ještě více – v křesťanství. Pojďme se proto o vděčnosti pobavit trochu podrobněji.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder


  24m - Oct 10, 2023
 • Nejen chlebem živ je člověk…

  „…ale každým slovem, které vychází z Božích úst“, říká Ježíš ďáblovi, který ho pokouší v jeho 40denním půstu na poušti. Co to znamená? Je třeba se kromě jídla sytit také čtením Bible? Vše a spoustu dalšího se dozvíte v tomto dílu. Příjemný poslech!

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m - Sep 26, 2023
 • Slovo nakrátko: Syn člověka, není to málo?

  Určitě jste si všimli, jak velmi často nazývá Ježíš Kristus sám sebe – Synem člověka. Údajně je toto slovní spojení ve všech čtyřech evangeliích použito sedmaosmdesátkrát. To jistě není náhoda. Ale zeptám se vás: Nepřipadá vám to divné? Vždyť přece všichni víme, že Ježíš je syn Boží. Proč tedy sám sebe nazývá Synem člověka?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  12m - Sep 8, 2023
 • Jonáš a… co by tomu řekli lidi

  Jonáš a velryba, to je příběh, který nesmí chybět v žádné dětské Bibli – zní totiž trochu jako pohádka. Jonáše hodí námořníci do moře, aby ho vzápětí spolkla velká ryba. Jonáš se v jejím břiše tři dny modlí, Bůh ho vyslyší a velryba chlapa vyplivne. Proč ale skončil Jonáš v břiše ryby? A v čem tkví jádro tohoto příběhu? Protože jak asi tušíme, ona fantaskní příhoda s velrybou jím nebude…

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  29m - Aug 29, 2023
 • Slovo nakrátko: Přitakání celému životu

  Víra v Ježíše Krista nerovná se šťastný život. Přitakat celému životu – tedy nejenom jeho radostem, ale i strastem – však není znak slabošství. „Na duchovní cestě se setkáváme i s obrazem bojovníka a jeho schopností čelit, něco vydržet, dovolit situaci, aby na nás působila – a vytěžit z ní, co se dá“, říká Jan Šedivý a já s ním souhlasím. My křesťané k tomu navíc máme pomocníka nejmocnějšího…

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m - Aug 23, 2023
 • O tvořivosti, práci… i lenosti

  Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Jinak řečeno, nejvyšší sochař vytvořil člověka z půdy země se záměrem, aby se mu jeho výtvor podobal. Což mimo jiné také znamená, že i člověk by měl být tvořivý. Co z toho pro nás vyplývá, to už si poslechněte v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m - Aug 10, 2023
Audio Player Image
Biblická jména a úsloví
Loading...