Biblická jména a úsloví | RedCircle
show-image

Biblická jména a úsloví

Aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, v běžné češtině používáme spoustu biblismů – úsloví, jejichž původ je v knize knih – v Bibli. A protože Bible je kromě božího Slova také knihou o lidech, kromě úsloví si z ní do běžného života bereme i mnoho vlastních jmen. O tom, a trochu i o dalších křesťanských „záležitostech“, je tento podcast. Příjemný poslech vám přeje Petr Lindner.

Episodes

Slovo nakrátko: Náhody neexistují. Boží prozřetelnost ano
Show Details12min 1s
Slovo nakrátko: Nedělejte si starost kvůli zítřku
Show Details11min 53s
Víra hory přenáší… a pro strach má uděláno
Show Details40min 21s
David a Batšeba. Příběh, který možná ani nechcete znát
Show Details33min 24s
Slovo nakrátko: Kdo zabil Ježíše Krista?
Show Details11min 21s
Matouš. Z nenáviděného (celníka) milovaným (evangelistou)
Show Details33min 34s
Slovo nakrátko: Co je tvoje, to je moje – o Boží trojjedinosti a jednotě v Kristu
Show Details11min 1s
Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal. Od Jóba k permanentní revizi
Show Details34min 21s
Slovo nakrátko: Intro a solení evangeliem
Show Details16min 46s
Šalomounské řešení – lekce Bohem darované moudrosti
Show Details29min 36s
Mluvil jsem, a neposlouchali… Martyrium podle Štěpána
Show Details36min 41s
K obrazu svému. O pošetilosti člověka a nekonečné Boží lásce
Show Details39min 34s
Filip s „filipem“ a etiopská inspirace
Show Details33min 11s
Daniel – v jámě lvové a první (starozákonní) graffiti
Show Details37min 38s
Znamení kříže, roztržená opona a naděje vzkříšení
Show Details36min 28s
Rozebrat svou střechu. A být v tomto světě tím, kým je Bůh
Show Details40min 31s
Ondřej, svědek Kristův pro příští časy
Show Details46min 12s
Budiž světlo! Aneb jak Bůh vynalezl fotografii
Show Details40min
Nemluvit do větru… a jak to bylo s Babylónskou věží
Show Details35min 8s
Jan, evangelista Slova, Světla a Ducha Pravdy
Show Details31min 49s
V Betlémě na seně… tak trochu zamotané Vánoce
Show Details45min 20s
Daniel – starozákonní vegetariáni, socha na hliněných nohou a muži v ohnivé peci
Show Details42min 31s
Nést svůj kříž…
Show Details33min 15s
Oko za oko, nebo nastavit druhou tvář?
Show Details40min 2s
Jan. Ten, který pokřtil Ježíše
Show Details46min 52s
Blahoslavení chudí duchem. Komu bude patřit království nebeské?
Show Details26min 36s
David, z Boží vůle králem
Show Details39min 51s
Všechno má svůj čas… o službě Bohu ve všední dny
Show Details37min 24s
Prach jsi a v prach se obrátíš! O naději v Kristu
Show Details35min 19s
David a Goliáš. A Saul jako předskokan
Show Details48min 30s
Dům na skále a Bible Kralická navrch
Show Details30min 31s
Abraham, a nedokončené obětování Izáka
Show Details28min 1s
S Ježíšem v srdci: „Tvá víra tě uzdravila!“
Show Details50min 1s
Jakub… nejoblíbenější z mužů
Show Details40min 29s
Nemůžeš sloužit dvěma pánům… o mamonu a Boží vůli
Show Details36min 14s
Marie, Magdalénu pak nevyjímaje – 2. část
Show Details39min 10s
Marie, Magdalénu pak nevyjímaje – 1. část
Show Details34min 36s
O svobodě ve víře aneb jak přežít desatero
Show Details35min 9s
Kterak Pavel k Šav(e)lovi přišel…
Show Details48min 41s
Poznáte je po jejich ovoci
Show Details23min 10s
Nikdo není doma prorokem
Show Details25min 26s
Věk podle Bible – Kristova léta, Abrahámoviny a Metuzalém
Show Details18min 1s
Nevěřící nebo spíše pochybující Tomáš
Show Details38min 6s
Sára… a trochu i Abrahám
Show Details39min 2s
Veselé Velikonoce… a jak to bylo s mesiášem
Show Details45min 27s
Biblický kamenolom… a o másle na hlavě
Show Details38min 22s
O spravedlnosti…
Show Details26min 24s
Josef (2. část)
Show Details22min 1s
Josef (1. část)
Show Details39min 11s
Marta… ta starostlivá, ale zbožná
Show Details22min 2s
Ležíš jako… Lazar!
Show Details37min 26s
Petr. A nezbytná skála navrch
Show Details37min 32s
Kainovo znamení. A peklo na zemi
Show Details19min 28s
Adam a Eva
Show Details25min 58s
Intro – pilotní díl
Show Details7min 54s