show-image

Biblická jména a úsloví

Aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, v běžné češtině používáme spoustu biblismů – úsloví, jejichž původ je v knize knih – v Bibli. A protože Bible je kromě božího Slova také knihou o lidech, kromě úsloví si z ní do běžného života bereme i mnoho vlastních jmen. O tom, a trochu i o dalších křesťanských „záležitostech“, je tento podcast. Příjemný poslech vám přeje Petr Lindner.

Episodes

Blahoslavení chudí duchem. Komu bude patřit království nebeské?
Show Details26min 36s
David, z Boží vůle králem
Show Details39min 51s
Všechno má svůj čas… o službě Bohu ve všední dny
Show Details37min 24s
Prach jsi a v prach se obrátíš! O naději v Kristu
Show Details35min 19s
David a Goliáš. A Saul jako předskokan
Show Details48min 30s
Dům na skále a Bible Kralická navrch
Show Details30min 31s
Abraham, a nedokončené obětování Izáka
Show Details28min 1s
S Ježíšem v srdci: „Tvá víra tě uzdravila!“
Show Details50min 1s
Jakub… nejoblíbenější z mužů
Show Details40min 29s
Nemůžeš sloužit dvěma pánům… o mamonu a Boží vůli
Show Details36min 14s
Marie, Magdalénu pak nevyjímaje – 2. část
Show Details39min 10s
Marie, Magdalénu pak nevyjímaje – 1. část
Show Details34min 36s
O svobodě ve víře aneb jak přežít desatero
Show Details35min 9s
Kterak Pavel k Šav(e)lovi přišel…
Show Details48min 41s
Poznáte je po jejich ovoci
Show Details23min 10s
Nikdo není doma prorokem
Show Details25min 26s
Věk podle Bible – Kristova léta, Abrahámoviny a Metuzalém
Show Details18min 1s
Nevěřící nebo spíše pochybující Tomáš
Show Details38min 6s
Sára… a trochu i Abrahám
Show Details39min 2s
Veselé Velikonoce… a jak to bylo s mesiášem
Show Details45min 27s
Biblický kamenolom… a o másle na hlavě
Show Details38min 22s
O spravedlnosti…
Show Details26min 24s
Josef (2. část)
Show Details22min 1s
Josef (1. část)
Show Details39min 11s
Marta… ta starostlivá, ale zbožná
Show Details22min 2s
Ležíš jako… Lazar!
Show Details37min 26s
Petr. A nezbytná skála navrch
Show Details37min 32s
Kainovo znamení. A peklo na zemi
Show Details19min 28s
Adam a Eva
Show Details25min 58s
Intro – pilotní díl
Show Details7min 54s