EPISODES
 • Slovo nakrátko: O sportu a tělu jako svatyni Ducha

  Bible je plná jídla i pití, vůbec se nevyhýbá alkoholu, ale zmínky o sportu nebo nějaké pohybové aktivitě abyste hledali lupou. Něco málo se zde sice najde, ale výsledný dojem je ten, že pro sportování nemá Bible zrovna pochopení. Jak to tedy je? Je sport dostatečně „křesťanský“?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  12m | May 30, 2023
 • Lámání chleba a nekonečná Boží láska

  Když se láme chleba, většinou jde o něco důležitého, o cosi, co má velký význam. Ale jak vzniklo úsloví „lámat chleba“? Proč ho lámat a ne normálně ukrojit? A jak s tím souvisí nekonečná Boží láska? To vše a spoustu dalšího se dozvíte v této epizodě podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | May 23, 2023
 • Samuel. Poslední soudce před prvním králem

  Možná vás překvapí, že křestní jméno Samuel je u nás v posledních letech docela oblíbené. Nechci však hádat, jestli moderní rodiče malých Samíků znají původ tohoto jména. Každopádně, prorok Samuel je velmi důležitou postavou biblických dějin. Poslechněte si část jeho příběhu, stejně jako to, jak jsou Samuelové zastoupení mezi chlapeckými jmény v Česku.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  33m | May 9, 2023
 • Slovo nakrátko: Zastav se!

  Občasné, ale ne opomíjené zastavení se na své cestě běžným životem, a obrácení se v tichu k Bohu, to je jednoduše nádhera. Ale děláte to? Dělám to já? A proč tak vlastně činit?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m | Apr 25, 2023
 • Kdo má uši, ať poslouchá! Podobenství o rozsévači

  Podobenství o rozsévači je (mezi křesťany určitě) hodně známé. Je ale jen o rozsévači, nebo tak trochu i o nás? Nebo spíše hodně o nás? Odpověď nám neposkytne nikdo jiný, než sám Ježíš Kristus, aby si k tomu přizval také jednoho starozákonního proroka. Ale to, a spoustu dalšího, si už musíte poslechnout sami v tomto dílu.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  23m | Apr 18, 2023
 • Slovo nakrátko: Třicet stříbrných, polibek smrti a odpuštění na kříži

  Lze vůbec penězi vyčíslit lidský život? A je možné v nějaké měně ocenit život Mesiáše? Židovští kněží nabídli Jidášovi za vydání Ježíše třicet stříbrných. To je částka, kterou kniha Exodus určuje jako náhradu za otroka či děvečku, kterou potrkal býk. V dnešní době byste si za třicet stříbrňáků mohli koupit… ale to si už poslechněte sami.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  13m | Apr 4, 2023
 • Buď vůle tvá…

  Řekneme-li „děj se vůle Boží“, ponecháváme další osud něčeho nebo někoho v rukou Pána Boha. Co je to ale ona Boží vůle? A jak se pozná? Nečekejte žádnou přesnou definici, ale přesto… něco bych o tom přece jenom zkusil povědět.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | Mar 28, 2023
 • Slovo nakrátko: Zlomit nad někým hůl

  Pokud nad někým – samozřejmě, že obrazně – zlomíte hůl, v podstatě to znamená, že jste ho odepsali. Úsloví „zlomit nad někým hůl“ se používá v případech, kdy už nějakému člověku nedáváte žádnou šanci, považujete ho za beznadějný případ, zkrátka skončili jste s ním… Nicméně otázka zní, kde se ona „zlomená hůl“ vzala?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  13m | Mar 21, 2023
 • Ježíš Kristus Nezneužitelný

  Křesťané naprosto samozřejmě říkají, že Ježíš je jediný, kdo kdy byl bez hříchu. Ale popravdě… ono to zase tak samozřejmé není. Přemýšleli jste někdy nad tím, že Ježíš, přestože byl obdařený obrovskou mocí, ji nikdy nezneužil? Pojďme se společně zamyslet, proč tomu tak je.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  28m | Mar 14, 2023
 • Marek. Ten, který opisoval od Petra

  Křestní jméno Marek je u nás… no zkrátka běžné. Ale Marek je – nebo spíše byl – také autor druhého evangelia, které má hned několik jedinečných vlastností. Jaké to jsou a také, jak si vedou současní Markové v Česku, to vše se dozvíte v této epizodě podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | Mar 7, 2023
 • Slovo nakrátko: Bůhsuď. O odpuštění a trámu v oku

  Bůhsuď není výraz v současné češtině bůhvíjak frekventovaný, což nám ale nebrání, povídat si o souzení, zavrhování a odpouštění. Co s tím vším má společného trám v oku?

  To vše se dozvíte u poslechu dalšího dílu Slova nakrátko čili krátkometrážní epizody podcastu Biblická jména a úsloví, u níž vás vítá Petr Lindner.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  13m | Feb 28, 2023
 • Po nás potopa

  Řekne-li se „po nás potopa“, každý ví, co se tím myslí. Čím si ale úplně jistý nejsem, je původ tohoto přísloví nebo chcete-li rčení. Ano, v Bibli jednu doslova vzorovou potopu máme, to každý ví. Ale je ona biblická potopa vzorem pro úsloví „po nás potopa“?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m | Feb 21, 2023
 • Jákobův žebřík, věřící ateisté, hledání Boha a závislost na něm

  Příběh o Jákobově žebříku, který spojuje zemi s nebem je, aspoň myslím, všeobecně známý. Co však znamená v širších souvislostech? A co si mám představit pod pojmem „věřící ateisté“, potažmo pak pod závislostí na Bohu? Vše se dozvíte v této epizodě podcastu Biblická jména a úsloví, u jejíž poslechu vás vítá Petr Lindner.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | Feb 14, 2023
 • Slovo nakrátko: Dospělým dětem vstup povolen

  Ne v jednom, ale hned ve třech evangeliích Ježíš Kristus říká „…kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí“. Je snad tedy dospělým lidem přístup k Bohu odepřený? To jistě není. Ale více se dozvíte až při poslechu tohoto dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  10m | Feb 7, 2023
 • Lišky mají doupata, ptáci hnízda. A Syn člověka?

  Jak Matoušovo, tak i Lukášovo evangelium obsahují ve své první třetině větu, která mi dlouho nedávala smysl. Přesněji řečeno, nechápal jsem, proč je zde vložená, co znamená. Tato věta zní: Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil. V Bibli však nic není jen tak samo sebou, pojďme si proto tuto „záhadu“ objasnit.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | Jan 31, 2023
 • Slovo nakrátko: Bláznovství pro Krista

  Že křesťané, nebo jak někteří lidé říkají – „pánbíčkáři“ – jsou blázni, to není nic nového pod sluncem. Je to ale hanlivé označení, nebo naopak tak trochu pochvala? Pravdou je, že za blázny jsou křesťané považovaní už od doby vzniku toho náboženství, a dokonce je to napsáno i v Bibli. Byť tedy v pozitivním slova smyslu – jak předesílám. Kde je tedy pravda?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  13m | Dec 27, 2022
 • Alžběta – první matka Nové smlouvy

  Alžběta je matkou proroka, který oznamoval světu příchod Mesiáše. Však vy jistě víte, kdo to byl. Alžběta je také příbuznou panny Marie – zkrátka není to žádná neznámá žena, skrytá mezi stránkami Bible. A současné Bětky? Kolik jich je, a jak časté je toto jméno u českých žen a dívek? Dobře poslouchejte, vše se dozvíte :-)

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  29m | Dec 21, 2022
 • Vstaň a jdi!

  Slovní spojení Vstaň a jdi, se v Bibli nachází třiadvacetkrát. To není tak málo, aby nestálo za to se jím trochu podrobněji zabývat. Nenechte se totiž mýlit, není to jen obyčejný příkaz typu „Vstaň, jdi někam a něco tam někomu vyřiď.“ Jeho význam je mnohem větší.

  Příjemný poslech přeje Petr Lindner.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | Dec 13, 2022
 • Bůh Matka? V úctě k Marii

  Řekne-li se Bůh Otec, nikdo se nad tím nepozastavuje. Každý ví, že Pán Bůh je náš nebeský tatínek, bereme to naprosto samozřejmě. Avšak nevěřím, že vám někdy nepřišla na mysl otázka, jestli kromě Boha Otce, existuje také… Bůh Matka. Proč Bible o Bohu hovoří výhradně v mužském rodu, a nacházíme zde pouze otcovský obraz Boha?

  Příjemný poslech přeje Petr Lindner.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  29m | Nov 30, 2022
 • Marnotratný syn

  Podobenství o marnotratném synu je asi nejznámějším Ježíšovým podobenstvím ze všech, která byla v Bibli zapsána. V tomto kontextu se trochu divím – sám sobě –, že jsem se k němu dopracoval až po bezmála dvou letech natáčení tohoto podcastu… :-)

  Příjemný poslech přeje Petr Lindner.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m | Nov 22, 2022
Biblická jména a úsloví
Loading...