EPISODES
 • Slovo nakrátko: Sklidíš, co jsi zasel

  „Co člověk zaseje, to také sklidí“ čili lidově „Co sis nadrobil, to si sníš.“ Spravedlnosti, jak se zdá, nikdo neujde. Kdo nad ní ale bdí a kdo ji vykoná? Je to snad Bůh, který všechno vidí? Poslouchejte sami…

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  10m | Nov 29, 2023
 • Milost víry a odpuštění sobě samému

  K víře někdo přijde doslova ani neví jak. Ježíše přijme úplně přirozeně, jakoby se věřícím narodil. Jsou však mezi námi lidé, kteří mají silnou touhu uvěřit, ale nějak jim to nejde. Existují snad nějaké podmínky pro přijetí víry a oni je třeba nesplňují?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | Nov 21, 2023
 • Moc předivná (O Duchu svatém)

  Pro titulek tohoto dílu jsem si vypůjčil název písně, kterou budou znát hlavně posluchači z evangelických kruhů. Jde o český překlad básně Dietricha Bonhoeffera, začínající slovy Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn… Onou mocí předivnou myslí autor působení Ducha svatého, a právě o něm bude tento díl podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m | Nov 14, 2023
 • Slovo nakrátko: Boží vůle v lidských rukou

  Křesťanství nás učí, že máme dodržovat Boží vůli. Věříme-li v Boha, pak je to jaksi samo sebou. Ale kdo tu Boží vůli vykonává? Je-li to Boží vůle, tak asi Bůh, ne? Nebo je to jinak? Vše se dozvíte v toto krátkometrážním dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m | Nov 2, 2023
 • Anna, Hana nebo Chana?

  S některými biblickými jmény je trochu potíž. Překladatelé z hebrejštiny či řečtiny se totiž nemusí vždy shodnout na jejich české podobě. Například taková Chana se v některých překladech jmenuje Anna, jindy zase Hana. Ale jde hlavně o její příběh. Vše v tomto dílu podcastu. A navrch ještě o prorokyni Anně.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | Oct 25, 2023
 • Nevšednost vděčnosti

  Vděčnost je velké téma. Jak se moderně říká, rezonuje ve světě, Ježíše více či méně ignorujícím, tak – a možná ještě více – v křesťanství. Pojďme se proto o vděčnosti pobavit trochu podrobněji.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder


  24m | Oct 10, 2023
 • Nejen chlebem živ je člověk…

  „…ale každým slovem, které vychází z Božích úst“, říká Ježíš ďáblovi, který ho pokouší v jeho 40denním půstu na poušti. Co to znamená? Je třeba se kromě jídla sytit také čtením Bible? Vše a spoustu dalšího se dozvíte v tomto dílu. Příjemný poslech!

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m | Sep 26, 2023
 • Slovo nakrátko: Syn člověka, není to málo?

  Určitě jste si všimli, jak velmi často nazývá Ježíš Kristus sám sebe – Synem člověka. Údajně je toto slovní spojení ve všech čtyřech evangeliích použito sedmaosmdesátkrát. To jistě není náhoda. Ale zeptám se vás: Nepřipadá vám to divné? Vždyť přece všichni víme, že Ježíš je syn Boží. Proč tedy sám sebe nazývá Synem člověka?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  12m | Sep 8, 2023
 • Jonáš a… co by tomu řekli lidi

  Jonáš a velryba, to je příběh, který nesmí chybět v žádné dětské Bibli – zní totiž trochu jako pohádka. Jonáše hodí námořníci do moře, aby ho vzápětí spolkla velká ryba. Jonáš se v jejím břiše tři dny modlí, Bůh ho vyslyší a velryba chlapa vyplivne. Proč ale skončil Jonáš v břiše ryby? A v čem tkví jádro tohoto příběhu? Protože jak asi tušíme, ona fantaskní příhoda s velrybou jím nebude…

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  29m | Aug 29, 2023
 • Slovo nakrátko: Přitakání celému životu

  Víra v Ježíše Krista nerovná se šťastný život. Přitakat celému životu – tedy nejenom jeho radostem, ale i strastem – však není znak slabošství. „Na duchovní cestě se setkáváme i s obrazem bojovníka a jeho schopností čelit, něco vydržet, dovolit situaci, aby na nás působila – a vytěžit z ní, co se dá“, říká Jan Šedivý a já s ním souhlasím. My křesťané k tomu navíc máme pomocníka nejmocnějšího…

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m | Aug 23, 2023
 • O tvořivosti, práci… i lenosti

  Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Jinak řečeno, nejvyšší sochař vytvořil člověka z půdy země se záměrem, aby se mu jeho výtvor podobal. Což mimo jiné také znamená, že i člověk by měl být tvořivý. Co z toho pro nás vyplývá, to už si poslechněte v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m | Aug 10, 2023
 • Zakopaná hřivna. A talent k lásce

  Slovo hřivna označuje něco zvláštního, něco nehmotného, nějakou vlastnost nebo dovednost, umění něčeho. Jiným slovem… talent. Ale co znamená „zakopaná hřivna“? A k lásce je třeba mít talent? Vše se dozvíte v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví. Příjemný poslech!

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  22m | Aug 1, 2023
 • Slovo nakrátko: Nebuď vlažný!

  Být označený za vlažného není pochvala, ale není to ani odsouzení. Takový člověk obvykle nikomu neubližuje, pouze je… dalo by se říct: pomalejší. Bez zájmu, bez nadšení, bez vášně. Přistupuje k věcem možná trochu lhostejně, někdy i s nechutí. Zkrátka vlažně. Ježíš proto říká: Kéž bys byl studený nebo horký! Ale studený „psí čumák“ nebo horká hlava, to také není nic dobrého. Jak to tedy je?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m | Jun 22, 2023
 • Házení perel sviním a náboženská (ne)tolerance

  Když někdo řekne neházej perly sviním… nebo nebudu házet perly sviním… zní to autoritativně, sebejistě, ale zároveň možná také trochu sebestředně a nabubřele. Jaký je vlastně původní význam tohoto úsloví? Kdo je jeho autor a co jsou podle něj perly a svině? Vše se dozvíte v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  25m | Jun 13, 2023
 • Slovo nakrátko: O sportu a tělu jako svatyni Ducha

  Bible je plná jídla i pití, vůbec se nevyhýbá alkoholu, ale zmínky o sportu nebo nějaké pohybové aktivitě abyste hledali lupou. Něco málo se zde sice najde, ale výsledný dojem je ten, že pro sportování nemá Bible zrovna pochopení. Jak to tedy je? Je sport dostatečně „křesťanský“?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  12m | May 30, 2023
 • Lámání chleba a nekonečná Boží láska

  Když se láme chleba, většinou jde o něco důležitého, o cosi, co má velký význam. Ale jak vzniklo úsloví „lámat chleba“? Proč ho lámat a ne normálně ukrojit? A jak s tím souvisí nekonečná Boží láska? To vše a spoustu dalšího se dozvíte v této epizodě podcastu Biblická jména a úsloví.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  26m | May 23, 2023
 • Samuel. Poslední soudce před prvním králem

  Možná vás překvapí, že křestní jméno Samuel je u nás v posledních letech docela oblíbené. Nechci však hádat, jestli moderní rodiče malých Samíků znají původ tohoto jména. Každopádně, prorok Samuel je velmi důležitou postavou biblických dějin. Poslechněte si část jeho příběhu, stejně jako to, jak jsou Samuelové zastoupení mezi chlapeckými jmény v Česku.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  33m | May 9, 2023
 • Slovo nakrátko: Zastav se!

  Občasné, ale ne opomíjené zastavení se na své cestě běžným životem, a obrácení se v tichu k Bohu, to je jednoduše nádhera. Ale děláte to? Dělám to já? A proč tak vlastně činit?

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  11m | Apr 25, 2023
 • Kdo má uši, ať poslouchá! Podobenství o rozsévači

  Podobenství o rozsévači je (mezi křesťany určitě) hodně známé. Je ale jen o rozsévači, nebo tak trochu i o nás? Nebo spíše hodně o nás? Odpověď nám neposkytne nikdo jiný, než sám Ježíš Kristus, aby si k tomu přizval také jednoho starozákonního proroka. Ale to, a spoustu dalšího, si už musíte poslechnout sami v tomto dílu.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  23m | Apr 18, 2023
 • Slovo nakrátko: Třicet stříbrných, polibek smrti a odpuštění na kříži

  Lze vůbec penězi vyčíslit lidský život? A je možné v nějaké měně ocenit život Mesiáše? Židovští kněží nabídli Jidášovi za vydání Ježíše třicet stříbrných. To je částka, kterou kniha Exodus určuje jako náhradu za otroka či děvečku, kterou potrkal býk. V dnešní době byste si za třicet stříbrňáků mohli koupit… ale to si už poslechněte sami.

  Textovou verzi (a další články) najdete na webu: Biblismy.cz

  Music: KetsaReeder

  13m | Apr 4, 2023
Biblická jména a úsloví
Loading...