SHOW / EPISODE

פרק #006 עמית אופיר - לייצר חופש כלכלי כמו יזם בינלאומי מצליח

Season 1 | Episode 6
1h 28m | May 18, 2021

עמית אופיר הוא יזם מצליח, סופר, מנטור ואיש רב אשכולות וכישרונות.

עמית משתף את תפיסות העולם שלו על הצלחה ואת החוכמה שלקחה אותו אל החופש הכלכלי שהוא חי היום.

ראיון שמוקדש לכל מי שרוצה ללמוד איך להיות עשיר ולחיות בצורה שהיא הרבה מעל לממוצע.

Audio Player Image
בית הספר להצלחה
Loading...