SHOW / EPISODE

אני סוקרטס פרק 2 - השכל האלוהי

45m | Jan 18, 2023

פרק שני בסדרה החדשה והמפוארת "אני סוקרטס", סדרה בה אני מציג את התובנות הקשות שהגעתי אליהן לאחר הפגישה הראשונית שלי עם סוקרטס, אבי הפילוסופיה. הן את האב והן את הבן למדתי לשנוא. המשפחה המוזרה הזאת גורמת לי כל הזמן למעין חלחלה לא ברורה, ואכזבה נוראית מעצם השיחה איתה. שכנים ברבריים, שאפילו "שלום שלום" במעלית אני לא רוצה להגיד להם. זהו, מספיק, אני הולך להכפיש את השושלת הסוקרטית, וההכפשה הראשונית תהיה השכל, הרציונליות, האינטלקט, שהפילוסופים כל כך אוהבים. הגיע הזמן להוריד את האינטלקט מאלוהות תכליתית, לאמצעי גרידא. החשיבה והעומק הרסו לי את החיים, שיבשו את היכולת שלי לפעול, וקלקלו את ההערכה שלי לעולם, ולכן היריבות אינה משחק ידידות, כי אם מלחמת נקמה.

אינסטגרם:

https://www.instagram.com/eyalavrahamov/

פייסבוק:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013083107105

אייל אברהמוב
Loading...