SHOW / EPISODE

תשעה באב | סיפורי החורבן בספר ירמיה - חלק ב'

11m | Aug 3, 2022

"על אלה אני בוכיה": פרקים מיוחדים לתשעה באב, דרך סיפוריו של ירמיהו, נביא החורבן. מה אירע לבסוף עם המגילה ומה הקשר של האח הבוערת בבית החורף של יהויקים לכל הסיפור? סיפור נוסף, על זריקתו של ירמיהו לבור הטיט, והציווי המפתיע שמקבל ירמיהו לקנות שדה בענתות, בשיא המצור על ירושלים. בבנין ירושלים ננוחם!


תודה רבה לדוד בן ארזה על הרשות להשתמש בשיר "על אלה אני בוכיה" ◄ https://www.youtube.com/watch?v=gwDXdI3Sc64.

השיר "והראנו" בביצוע פנים ישיבתי ◄ https://www.youtube.com/watch?v=z8_NE3Nh4Mw.


תודה לאהרן סקסונוב ויוסף דוד לוי שסייעו בהכנת הפרק ובהגהתו. תודה גדולה ליהודה אייזנברג על עבודת העריכה המסורה של הפרקים לתשעה באב בפרט ופרקי הסדרה בכלל.

Audio Player Image
עשר דקות של עיון לילדים
Loading...