SHOW / EPISODE

עשרה מושגים שמוכרחים להכיר לפני פסח

11m | Mar 23, 2023

הילדים מבולבלים בין ביטול לביעור?

לא סגורים על שעה רביעית וחצות היום?

מחפשים הפוגה תוכנית מעשירה ונעימה לפני החג?

הצטרפו אלינו לפרק מיוחד, עשרה מושגים בעשר דקות: על בדיקה וביטול, תפילת טל, איסור חדש, קרבן העומר ועוד!

השיר 'טל', באדיבות 'משפחת ואך'

השיר 'שומרים הפקד' באדיבות 'נחלה', חוויות במקדש.

עשר דקות של עיון לילדים
Loading...