SHOW / EPISODE

מתכוננים לתפילת ראש השנה - ב

10m | Sep 18, 2022

לאחר שכבר למדנו על מלכויות זכרונות ושופרות, נמשיך להכיר את מבנה תפלת מוסף בראש השנה. באיזו ברכה מברכות המסגרת של התפילה מאריכים? מי היה ר' אלעזר הקליר ומה הם פיוטים? מדוע כ"כ חשוב להכיר את המנגינות של התפילה? ועל עוקד והנעקד והמזבח, שמעתם? מי שיאזין את הסוף, גם יזכה בטיפ קטן, אבל חשוב מאוד, שיעזור לכם להרגיש בבית במהלך התפילות בבית הכנסת. גם את הפרק הזה מלווים שירי תפילה, ותודה גדולה ליצחק מאיר (ודוד בן ארזה) והראל טל על הרשות להשתמש בביצועים הנפלאים.


שירים:

אבינו מלכנו – יצחק מאיר

חמול – יצחק מאיר

עוקד והנעקד – הראל טל

ארשת שפתינו – דוד בן ארזה (בשיתוף עם יצחק מאיר)


מקור:

מחרוזת אלול :

https://www.youtube.com/watch?v=I0p9wuDrBOU&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8

חמול: https://www.youtube.com/watch?v=hAa8cyBrmQ4&ab_channel=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8

עוקד והנעקד:

https://www.youtube.com/watch?v=_tuYQVYPcdQ&ab_channel=%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%9Cעשר דקות של עיון לילדים
Loading...