SHOW / EPISODE

הסוכריות שתפסנו בשבת

9m | Nov 16, 2022

הילדים הצליחו לתפוס סוכריות בשמחה משפחתית בבית הכנסת. האם מותר להם לאכול אותן לפני קידוש? האם קידוש הוא מצווה מן התורה או מדרבנן ועל מה צריך להקפיד כשעושים קידוש לאחר התפילה בבית הכנסת? מוזיקה: "ניגון חתן" מתוך הדיסק 'עתיקא קדישא', יצחק מאיר וחברים. יצחק מאיר - ניגון חתן - רבי יעקב תלמוד.

Audio Player Image
עשר דקות של עיון לילדים
Loading...