SHOW / EPISODE

מעמד הקהל וחג הסוכות

10m | Oct 9, 2022

מה זה 'זכר להקהל' ומה בכלל הפירוש של המילה 'הקהל'? מה מיוחד כל כך בחג הסוכות בבית המקדש ומדוע דווקא הוא נבחר להיות זה שמקיימים בו את מצוות הקהל? האם אנשים שאינם מבינים עברית מחוייבים גם הם להשתתף בקריאת התורה שבמעמד? מי היה האדר"ת? ומה הקשר של משפחת הרצוג, לדורותיה, למעמד 'זכר להקהל'? על כל אלה, בפרק מרגש, המיוחד לחג הסוכות במוצאי שנת השמיטה.

עשר דקות של עיון לילדים
Loading...